24-08-2016  Steeds meer Nederlandse binnensteden hebben een milieuzone. Is daar een actueel overzicht van?

Antwoord van EVO-Ledenservice

Op dit moment kent Nederland dertien gemeenten die een milieuzone hebben. Alle recente informatie is te vinden op www.milieuzones.nl. Ook kunt u op deze site aan de hand van uw kenteken controleren of u toegang heeft tot een milieuzone. Mocht dat niet het geval zijn, dan kunt u twaalf keer per jaar een dagontheffing aanvragen bij de gemeente waar u moet zijn. Voor overige ontheffingen en voor informatie over onder meer de toelatingseisen kunt u contact opnemen met EVO-Ledenservice.