Ledenvraag | De gemeente gaat de straat waar onze groothandel is gevestigd, helemaal opnieuw inrichten en bestraten. Daardoor kunnen onze klanten niet meer op ons parkeerterrein komen. Kunnen wij hier iets tegen doen?

Antwoord van EVO Ledenservice:

”Vraagt u eerst uw gemeente om duidelijke borden te laten plaatsen die naar uw winkel leiden. Ook kunt u de gemeente vragen naar alternatieve parkeerlocaties waar uw klanten kunnen parkeren. Als u exorbitant omzetverlies lijdt gedurende de periode dat de gemeente bezig is met bestrating, kunt u bij uw gemeente een verzoek om nadeelcompensatie indienen. Nadeelcompensatie is schadevergoeding waarbij de gemeente in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden verplicht kan worden gesteld om onevenredige schade te vergoeden. Bij nadeelcompensatie gaat het om schade die is veroorzaakt door de gemeente bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Vraagt u bij uw gemeente na wat de voorwaarden hiervoor zijn.”