22-12-2012  Een grond-, weg- en waterbouwer moest een werknemer binnen zijn proeftijd ontslaan. Het voorgenomen ontslag had niets met het functioneren van de kersverse werknemer te maken, maar met het feit dat een opdracht waarvoor het bedrijf extra personeel had aangetrokken niet doorging. De werknemer was het niet eens met dit ontslag en tekende hier protest tegen aan. 

Probleem

De werkgever en de werknemer waren een jaarcontract aangegaan met een proeftijd van 8 weken. Bij een jaarcontract mag deze periode echter niet langer zijn dan 1 maand. De proeftijd van deze werknemer bleek daarom niet rechtsgeldig. De werkgever dacht de werknemer binnen zijn proeftijd te kunnen ontslaan, maar dat was nu dus niet mogelijk. Het bedrijf vroeg EVO-Juridische bijstand om hulp. 

Advies

De EVO-jurist heeft de cao voor het Bouwbedrijf geraadpleegd en voor het bedrijf de mogelijkheden voor een rechtsgeldige beëindiging van het arbeidscontract op een rijtje gezet. Ook heeft hij de belangen die er over een weer een rol spelen (loondoorbetaling versus uitkeringsrechten) geïnventariseerd. De jurist heeft het bedrijf geadviseerd en met behulp van zijn suggesties konden zij de onderhandeling met de werknemer ingaan. 

Oplossing

Het bedrijf heeft met de werknemer de mogelijkheden besproken en de uitkomsten daarvan zijn door de EVO-jurist in een beëindigingovereenkomst verwerkt. Het dienstverband werd alsnog binnen 4 weken beëindigd en de loonkosten vielen mee, omdat in de regeling ook alle verlof- en overwerkuren waren verwerkt. Het bedrijf was zeer tevreden met de hulp die EVO heeft geboden.

EVO-Juridische bijstand biedt hulp

Heeft u als EVO-lid ook hulp nodig bij een arbeidsconflict of andere juridische vragen? Neem dan contact op met EVO-Juridische bijstand. Telefonisch via (079) - 3467 346 of maak gebruik van het contactformulier rechts op deze pagina.