23-04-2013  Een EVO-lid wil een webshop openen. De ondernemer wil graag weten hoe hij op de juiste wijze online klanten van de verkoopvoorwaarden kennis kan laten nemen. EVO-Juridische bijstand geeft antwoord.

Vinkje alleen niet voldoende

De hoofdregel is dat algemene voorwaarden alleen van toepassing zijn als aan de klant een redelijke mogelijkheid is geboden om voor of bij het sluiten van de overeenkomst ervan kennis te nemen. Artikel 6:234 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat aan klanten die de algemene voorwaarden via de elektronische weg krijgen, de mogelijkheid moet worden geboden om deze op te slaan voor latere kennisneming. Als dit niet gebeurt, is een beroep op die voorwaarden niet geldig.

Het is dus niet voldoende de klant een vinkje te laten plaatsen bij de vraag of hij akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Ook via een link naar de algemene voorwaarden op de website verwijzen, is onvoldoende. Het best kunt u in het online koopproces uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van toepassing verklaren en die aan de klant aanbieden via een te downloaden bestand (pdf).

EVO-Juridische bijstand helpt

Heeft u als EVO-lid juridische hulp nodig of heeft u vragen? Neem dan contact op met EVO-Juridische bijstand. Telefonisch via (079) - 3467 346 of maak gebruik van het contactformulier rechts op deze pagina.