17-09-2013  Een ondernemer heeft een lading grondstoffen besteld bij een leverancier in Duitsland en krijg deze DAT beleverd, dat wil zeggen gelost van de aankomende vrachtauto. De Duitse vervoerder van de leverancier weigert echter te lossen en beroept zich op de CMR het internationaal verdrag tussen Europese landen voor internationaal vervoer van goederen over de weg. De ondernemer vraagt Pieter Meijer van EVO-Bedrijfsjuristen of dat mag.

Antwoord

Door te kiezen voor de Incoterm DAT (Delivered At Terminal) heeft u met uw leverancier afgesproken dat hij een vervoerder inschakelt en dat hij er ook zorgt voor zorgt dat de grondstoffen worden gelost op uw terrein. Vervolgens heeft uw leverancier een vervoerovereenkomst gesloten met een beroepsvervoerder. In het CMR-verdrag is de verplichting om te laden en te lossen niet geregeld.

Niet verplicht

De vervoerder kan zich echter in dit geval beroepen op de Duitse wet. In het Duitse Handelsgesetzbuch staat namelijk - net als in de Nederlandse Algemene Vervoercondities 2002 - dat de vervoerder niet verplicht is om te lossen, tenzij anders is afgesproken in de vervoerovereenkomst. En dat laatste is nu net niet gebeurd. De leverancier in Duitsland is dit kennelijk vergeten.

Tekortkoming

U kunt uw leverancier aanspreken op zijn tekortkoming, want hij heeft verzuimd om aan zijn verplichting te voldoen om te (laten) lossen. De vervoerder staat wel in zijn recht: hij heeft met u geen overeenkomst en hij heeft zich tegenover de leverancier, zijn afzender, niet verplicht om bij u te lossen.

Stel uw vraag aan de EVO-Bedrijfsjuristen