22-02-2013  Een ondernemer heeft een Euro-III-vrachtauto met roetfilter waarmee hij al jaren in de milieuzone van een grote stad komt. Opeens krijgt hij een boete van 220 euro omdat de vrachtauto niet aan de normen van de milieuzone voldoet. De ondernemer vroeg EVO-Ledenservice waarom hij opeens een boete krijgt.

Antwoord:

Waarschijnlijk is het voertuig inmiddels ouder dan 8 jaar. Een Euro-III-voertuig met roetfilter mag tot 1 juli 2013 in een milieuzone rijden, maar alleen als dit voertuig jonger is dan 8 jaar. Op het moment dat een voertuig ouder is dan 8 jaar, vervalt dit recht en wordt er bekeurd voor het aanwezig zijn in een milieuzone.

Ontheffingsmogelijkheden

Er zijn ontheffingsmogelijkheden. Iedereen kan per kenteken maximaal 12 keer per jaar per milieuzone een dagontheffing aanvragen. Daarnaast kunnen bedrijven die vaker in de milieuzone moeten zijn en financieel niet in staat zijn om te investeren in een voertuig dat wel voldoet aan de eisen, een beroep doen op de hardheidsclausule die elke gemeente met een milieuzone kent.

Indien u een Euro-VI-voertuig wilt aanschaffen of al aangeschaft heeft, maar wacht op aflevering, is het ook mogelijk ontheffing te verkrijgen voor uw huidige voertuig. Let wel op dat de procedures voor deze ontheffingen verschillen per gemeente. Informatie over ontheffingen kunt u krijgen bij de betreffende gemeentes of kijk op www.milieuzones.nl.

Stel ook uw vraag aan Ledenservice

Ook u kunt als EVO-lid vragen stellen aan de specialisten van Ledenservice. Dit kan via het reactieformulier rechts op deze pagina of telefonisch (tijdens kantooruren) via (079) 3467 346.