10-02-2014  Een EVO-lid vraagt zich af wanneer hij nu precies een patronaal attest moet gebruiken. Hij belt Marjolein Maas van EVO-Ledenservice met de vraag hoe dat nu precies zit.

Antwoord

Bij het gebruik van de tachograaf moet een chauffeur de 28 voorafgaande kalenderdagen aan de rit verantwoorden. Soms is er van een dag of enkele aaneengesloten dagen geen tachograafinformatie omdat de chauffeur verlof had, ziek was, andere werkzaamheden heeft verricht of op een voertuig heeft gereden dat niet onder de verordening valt. In dat geval moet dat aan de hand van een verklaring worden aangegeven om een sluitende administratie te hebben.

Internationaal vervoer

Deze verklaring heeft verschillende namen, waaronder patronaal attest. Het patronaal attest is alleen van toepassing bij internationaal vervoer. De werkgever is verantwoordelijk voor het invullen en meegeven van de verklaring aan de chauffeur.

Bestelauto in Duitsland

Behalve als aanvulling op de tachograafinformatie voor voertuigen of voertuigcombinaties vanaf 3500 kg totaalgewicht, geldt het gebruik van het patronaal attest ook bij de bestelauto tussen 2800 en 3500 kg totaalgewicht die naar Duitsland gaat. De chauffeur moet de handmatige rij- en rusttijdenregistratie aanvullen met de verklaring tot 28 voorafgaande kalenderdagen aan de rit.

Hoge boete

Het boetebedrag voor het niet hebben van een patronaal attest kan hoog oplopen. In Duitsland en België bedraagt de boete 150 euro per dag dat de chauffeur geen patronaal attest heeft.
Met de nieuwe tachograafverordening, die naar verwachting wordt ingevoerd in 2017, komt het patronaal attest te vervallen.

Een model patronaal attest is te downloaden van de EVO-Kennisbank of op te vragen bij EVO Ledenservice.