05-08-2014  Een EVO-lid vraagt zich af wanneer zijn chauffeurs het rijbewijs moeten verlengen om de code 95 bij te kunnen schrijven. Zij hebben namelijk te maken met de geldigheid van het huidige rijbewijs, maar moeten ook op tijd de code 95 bijschrijven. Hij belt Marjolein Maas van EVO-Ledenservice voor advies.

Antwoord

De scholingsperiodes lopen voor de chauffeurs die het rijbewijs vóór september 2009 hebben gehaald van 10 september 2009 tot 10 september 2016. Binnen deze periode moet de chauffeur zijn 35 uur nascholing volgen. De volgende periodes lopen van 2016-2021 en 2021-2026 etcetera.

Voorbeeld

Een voorbeeld: een chauffeurs die zijn rijbewijs heeft gehaald op 20 oktober 2009, moet dus vóór 20 oktober 2014 aan de scholingsverplichting hebben voldaan. Want vanaf het moment dat hij zijn rijbewijs heeft gehaald, heeft hij 5 jaar de tijd. De volgende periodes lopen voor deze chauffeur van 2014-2019 en van 2019-2024 etcetera.

Eén dag per jaar

Voor bedrijven is het handig om chauffeurs één dag per jaar nascholing te laten volgen. Hierdoor is het makkelijker om te gaan met chauffeurs die verschillende einddata hebben. Chauffeurs mogen overigens wel extra uren nascholing volgen, maar deze tellen niet mee voor de volgende scholingsperiode.

Rijbewijs verlengen

Sinds januari 2013 wordt het C/D-rijbewijs afgegeven met een geldigheid van vijf jaar, daarvoor was het rijbewijs tien jaar geldig. Als het rijbewijs van een chauffeur (die zijn rijbewijs vóór september 2009 heeft gehaald) op 1 oktober 2014 afloopt, hoeft hij nog niet de 35 uur nascholing gevolgd te hebben. Hij heeft namelijk tot september 2016 de tijd om aan de scholingsverplichting te voldoen. Deze chauffeur doet er verstandig aan om in september 2016 zijn rijbewijs vervroegd te verlengen. De periodes van vijf jaar voor het rijbewijs en nascholing lopen dan synchroon voor de rest zijn leven.

Document ‘vernieuwen’

Een rijbewijs dat in december 2012 nog is verlengd, heeft een geldigheid tot 2022. De chauffeur met dit rijbewijs kan ervoor kiezen om de code 95 te laten bijschrijven bij het rijbewijs. Dit heet het document ‘vernieuwen’. De chauffeur hoeft geen medische keuring te ondergaan en de geldigheid van het rijbewijs blijft hetzelfde, alleen de code 95 wordt bijgeschreven.

Eenmaal vervroegd verlengen

Voor chauffeurs die hun rijbewijs vóór september 2009 hebben gehaald, is niet altijd even makkelijk om te bepalen wanneer zij hun rijbewijs moeten verlengen en wanneer ze de code 95 moeten bijschrijven. Het advies is om deze periodes synchroon te laten lopen. In de praktijk betekent dit dat chauffeurs eenmaal het rijbewijs vervroegd moeten verlengen. Dit brengt wel kosten met zich mee, maar ze voorkomen dat zij om de twee à drie jaar hun rijbewijs moeten vervangen.