Ledenvraag | Wat is de hoogte van de handelsrente en wanneer kan ik deze vorderen?

Antwoord van ledenservice

Indien uw debiteur (en het gaat om een onderneming) een factuur niet op tijd betaalt, mag u wettelijke handelsrente in rekening brengen die bovenop het gefactureerde bedrag komt. Bij handelstransacties tussen bedrijven onderling mag u de wettelijke handelsrente berekenen zonder dat u uw klant in gebreke stelt, dus direct nadat de factuur is vervallen. De wettelijke rente voor handelstransacties bedraagt sinds 1 januari 2017 8,00% per jaar. Elk half jaar, per 1 januari en 1 juli, wordt de rente zonodig aangepast. Het is toegestaan om in uw algemene voorwaarden gebruik te maken van een ander rentepercentage. Bij consumenten rekent u de ‘gewone’ wettelijke rente van 2%. Wij raden u aan uw debiteuren te allen tijde tijdig op de hoogte te stellen van openstaande vorderingen.

Ledenservice

Ook voor andere juridische vragen kunt u bij onze ledenservice terecht: 079 3467 346.