26-11-2012  EVO-Juridische bijstand legt uit wat een verkeersbesluit is en wanneer deze moet worden genomen.

Wat is een verkeersbesluit en wanneer moet deze worden genomen?

Een EVO-lid stelde de volgende vraag aan EVO-Juridische bijstand: de ondernemer heeft in de regionale krant gelezen dat de gemeente een verkeersbesluit gaat nemen om een weg af te sluiten voor vrachtverkeer. Het ontwerpverkeersbesluit, waartegen mensen hun zienswijze kunnen indienen, ligt ter inzage bij de gemeente. De ondernemer vraagt zich af wat een verkeersbesluit is en wanneer de gemeente een verkeersbesluit moet nemen.

Antwoord:

Op basis van artikel 15 van de Wegenverkeerswet moet een wegbeheerder, zoals een gemeente, een verkeersbesluit nemen voor het plaatsen en verwijderen van bepaalde verkeerstekens en onderborden. Ook bij het nemen van fysieke verkeersmaatregelen, die ervoor zorgen dat het aantal categorieën weggebruikers wordt beperkt of uitgebreid, is een verkeersbesluit vereist. Een voorbeeld van een fysieke verkeersmaatregel is het plaatsen van bloembakken en paaltjes, waardoor een wegversmalling plaatsvindt en brede voertuigen geen gebruik meer kunnen maken van een weg. Het aanleggen van drempels, parkeervakken of plateaus zijn geen fysieke verkeersmaatregelen.

Ontwerpbesluit/besluit

Het begrip verkeersbesluit staat gelijk aan het begrip ‘besluit’ in het bestuursrecht. Een ontwerpbesluit is het voornemen tot het nemen van een besluit. Wanneer een ontwerpbesluit ter inzage ligt, moeten belanghebbenden in de gelegenheid worden gesteld om hun mening (zienswijze) te geven over dat ontwerpbesluit. Nadat de zienswijzen zijn ingediend volgt het definitieve besluit, al dan niet aangepast naar aanleiding van de zienswijzen. Tegen dat besluit kan vervolgens bezwaar worden aangetekend.