Ledenvraag | Wat zijn de regels rondom verlichting in magazijnen?

Verlichting geldt als risicofactor bij een RI&E

26-11-2019  Een lidbedrijf van ons heeft een nieuw magazijn gehuurd en daarin stellingen geplaatst. Het magazijn is volledig operationeel. De verlichting in het gehuurde pand hangt niet overal op de juiste plaats en hangt in sommige gevallen boven de stellingen. Het bedrijf vroeg aan onze ledenservice wat de regelgeving is rondom verlichting in magazijnen.

Er bestaat geen directe wetgeving over verlichting in magazijnen. Grofweg zegt de Arbowet dat je als werkgever goed voor je medewerkers en bezoekers moet zorgen. Bij de uitvoering van een RI&E geldt verlichting als een risicofactor omdat de kans bestaat dat:

  • middels het heffen van goederen de verlichting wordt geraakt waardoor er:
    - goederen en/of verlichting vallen;
    - hoge spanning kan ontstaan als de armatuur van de verlichting wordt geraakt met mogelijk letsel en brandschade als gevolg.
  • de werkplek onvoldoende verlicht is, omdat het licht weggenomen wordt door de goederen die voor de verlichting worden geplaatst. Onvoldoende verlichting op de werkplek kan leiden tot gevaarlijke situaties.

De vereiste hoeveelheid verlichting op de werkplek is vastgelegd in NEN-norm 12464-1: Licht en verlichting – Werkplekverlichting- deel 1: Werkplekken binnen. Hierin staat onder meer dat voor verlichting niet alleen de lichtsterkte (lux) van belang is, maar ook een gelijkmatige lichtverdeling, de reflectiewaarde, de mogelijke verblinding en de lichtkleur.

Risico’s

Het is mogelijk dat bij de herinrichting van het gehuurde pand nog meer risico’s zijn ontstaan. Het is dan ook aan te bevelen om een Magazijn Veiligheid Check (MVC) uit te voeren. Dit is een uitgebreide RI&E specifiek gericht op magazijnen. Een MVC brengt alle risico’s in kaart en geeft aan wat de prioritering en de verbeteringsmaatregelen kunnen zijn.

Bij het neerzetten van stellingen moet bijvoorbeeld een opleverdocument worden geleverd waarin is vastgelegd dat alles volgens de montageregels en NEN normering is uitgevoerd. Ook moeten er draagkracht-/typeplaten zijn opgeleverd, er moet doorvalbeveiliging zijn op locaties waar medewerkers werken, etc.

MVC

De Magazijn Veiligheid Check (MVC) is een praktische scan voor het MKB om relatief eenvoudig en snel aanknopingspunten te vinden om het veiligheidsniveau te verhogen. Aan de hand van observaties op de werkvloer en gesprekken met de direct leidinggevende(n), worden mogelijke risico’s geconstateerd die ten grondslag liggen aan de werkprocessen.

Marcel
Contact

Vragen over magazijnen?

Marcel en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder