Ik ben aangehouden in België en heb een hoge boete opgelegd gekregen terwijl ik aan eigen vervoer doe maar wel een CMR-vrachtbrief heb overgelegd

14-10-2014  In geval van beroepsgoederenvervoer is de vervoerder te allen tijde verplicht om bij grensoverschrijdend vervoer een CMR-vrachtbrief te kunnen overleggen. In Nederland wordt het ontbreken van een CMR-vrachtbrief als economisch delict aangemerkt en wordt de vervoerder beboet. In België en andere landen kan de boete zelfs hoger liggen dan in Nederland.

Indien er sprake is van eigen vervoer, is het niet raadzaam om vrijwillig gebruik te maken van een CMR-vrachtbrief. Controleurs in het buitenland kunnen dit namelijk ten onrechte als beroepsgoederenvervoer bestempelen. Als er vervolgens geen vergunning wordt overgelegd, kunt u een boete krijgen ondanks het feit dat u kunt bewijzen dat u een eigen vervoerder bent. Daarom adviseert EVO om in binnen- en buitenland bij eigen vervoer geen CMR-vrachtbrief te gebruiken. Wel dient u voldoende gemotiveerd te kunnen aantonen dat u eigen vervoerder bent.

Bent u beroepsgoederenvervoerder, dan dient de vrachtbrief aan een aantal eisen te voldoen. In België geldt als algemene regel dat zowel voor nationaal als internationaal verkeer, de CMR-vrachtbrief moet worden gebruikt.

Voorlichtingsbijeenkomst Wegvervoer door België