Ledenvraag | Wie draait op voor de schade bij een CIP-levering?

Schade-oorzaak is bepalend.

08-03-2019  "Onze buitenlandse klant klaagt regelmatig dat de vaten die wij leveren beschadigd aankomen. We laden de containers echter met volle aandacht. Wie is er bij een CIP-levering verantwoordelijk?"

Mogelijk zijn tijdens transport de pallets gaan schuiven. Het is belangrijk om de oorzaak van de schade te achterhalen en vast te stellen wat er daadwerkelijk is gebeurd. Volgens de CIP-conditie is er een transportverzekering afgesloten, dus wellicht is er al een schade-expert aangesteld die dit uit kan zoeken. De specifieke handelingen met betrekking tot het laden, stuwen en vastzetten zijn niet expliciet geregeld binnen Incoterms®. Incoterms verwijst hiervoor namelijk naar het verkoopcontract dat tussen koper en verkoper is overeengekomen. Indien de schade niet te wijten is aan het laden, stuwen of vastzetten én de goederen zijn gedurende transport beschadigd, dan ligt het transportrisico bij de koper. Als het wel te wijten is aan het niet of verkeerd laden, stuwen of vastzetten dan is het de vraag wat hierover in het verkoopcontract staat opgenomen en wat er is afgesproken met de vervoerder.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder