16-01-2014  De komende twee jaar, tot 1 januari 2016, mogen er vacatureteksten worden opgesteld waarin specifiek wordt gevraagd naar jongeren tussen 18 en 27 jaar. Deze (tijdelijke) uitzondering op de regel dat er bij werving en selectie geen onderscheid mag worden gemaakt naar leeftijd is ingegaan op 1 januari.

Jeugdwerkloosheid

De uitzondering is bedoeld om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Het is verstandig om in de vacaturetekst expliciet te omschrijven dat het gaat om een vacature voor jongeren van 18 tot 27 jaar in het kader van de aanpak van jeugdwerkloosheid.

Objectieve rechtvaardiging

Onderscheid maken op grond van leeftijd is alleen toegestaan als daar een objectieve rechtvaardiging voor is. Voorbeelden hiervan zijn werkgelegenheids- of arbeidsmarktbeleid dat in wettelijke regelingen is vastgelegd of een zwaarwegend bedrijfsbelang, bijvoorbeeld als het bedrijf in zwaar weer verkeert.

Jurist

Ondernemers die twijfelen over de inhoud van de vacaturetekst doen er verstandig aan deze aan een jurist voor te leggen.