Webinar geeft inzicht in juridische aspecten

Leestijd: 2 minuten

Vrijwel dagelijks ontvangt de ledenservice van evofenedex vragen over het vastzetten van lading. Bedrijfsjurist Shari Touw deelt haar ervaringen: "Geregeld krijgen wij vragen als 'wie is er verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading, met welk materiaal moet dit gebeuren, en volgens welke methode, wat zijn de juridische gevolgen van het niet of niet-deugdelijk vastzetten van een lading'?" Het zijn vragen die veel leden van evofenedex bezighouden omdat zij vaak als verlader betrokken zijn bij het laden. evofenedex organiseert op 25 februari een webinar waarin op deze materie wordt ingegaan.

Het antwoord op bovenstaande vragen is vaak verrassend voor de vragensteller. Shari: ”Het zit dan toch net even anders in elkaar dan dat men vooraf dacht. Het wordt extra complex omdat het antwoord op deze vragen steeds afhankelijk is van de omstandigheden. Zo moeten vragen die betrekking hebben op ladingschade worden onderscheiden van vragen over het krijgen van een boete omdat lading niet goed is vastgezet. Het enige punt waar zekerheid over bestaat, is dat de afwezigheid van afspraken de situatie lastig maakt, of het nu gaat om het krijgen van een boete of om het vergoeden van schade.”

Verschil tussen laden en vastzetten

Shari adviseert leden deze vervelende situaties zoveel mogelijk te voorkomen. Shari: “Het begint met bewustwording; je moet inzicht krijgen in de situatie, weten welke afspraken er al bestaan en met wie. Daarbij moet je niet alleen kijken naar de afspraken in de vervoerovereenkomst, maar ook naar die in de onderliggende overeenkomst. Zo kan een ICC Incoterms® 2020-regel in de koopovereenkomst voorschrijven wie er moet laden, maar is deze partij dan ook meteen verantwoordelijk voor het vastzetten van de lading? Ook moet je bedenken welke landen je zult doorkruisen met het voorgenomen vervoer.“

Aansprakelijkheid beperken 

Om de problematiek rondom de aansprakelijkheid bij lading zekeren te beperken, adviseert Shari bedrijven werk te maken van het vastleggen van afspraken. “Dat begint met het schriftelijk vastleggen van een rolverdeling zoals: wie laadt er, wie zet de lading vast, en wie controleert of dit goed is gebeurd?”

Wie nog een stapje verder wil gaan, kan een werk- of laadinstructie maken, ook wel een Standard Operating Procedure (SOP) genoemd. Hierin leg je stap voor stap uit wat er van alle betrokkenen bij het laden verwacht wordt. “Dit is een uitgebreidere beschrijving, waarbij alle processen strak in kaart zijn gebracht. Het is even wat werk, maar zo voorkom je wel juridische ellende”, besluit Shari.

Webinar 

Om belangstellenden meer inzicht te geven in de complexiteit rondom lading zekeren organiseert evofenedex op 25 februari het gratis webinar voorkomen van juridische risico’s bij lading zekeren .

Advies bij de standard operating procedure

evofenedex helpt leden ook bij het opstellen van een Standard Operating Procedure die betrekking heeft op de laadoperatie, in de vorm van bedrijfsadvies. Voor andere vragen rondom lading zekeren kunnen leden kosteloos contact opnemen met Shari Touw via 079-3467 346 of bedrijfsjuristen@evofenedex.nl.

 

Onze adviseur Jamie
Contact

Vragen over magazijnen?

Jamie en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder