Leidinggevende bepaalt succes robotisering in magazijn

Onderzoek 'Mens en robot in magazijn'

07-05-2020  Ook in het magazijn verschijnen steeds meer technologische toepassingen, waarvan de robot er een is. Doel is het logistieke proces efficiënter te maken. Maar wat betekent robotica eigenlijk voor het werk van magazijnmedewerkers? Consortium TKI Dinalog liet het onderzoeken.

Het werken met robots wordt steeds gebruikelijker, waardoor het werkproces in bijvoorbeeld magazijnen efficiënter ingericht kan worden. Maar wat betekent deze technologie eigenlijk voor de magazijnmedewerker, zijn werk, de werkomstandigheden en zijn benodigde competenties? Naar deze vragen heeft consortium TKI Dinalog van Topsector Logistiek onderzoek laten doen door TNO, Erasmus University Rotterdam en Fontys Hogeschool. In januari verscheen de eindrapportage, ‘Mens en robot in magazijn’.

Het onderzoek was gericht op twee specifieke robottoepassingen: pick-support AGV’s en collaborative robots, oftewel cobots. De pick-support AGV is een rijdende robot met navigatie die kan helpen bij het orderverzamelen. Een cobot staat naast en tussen medewerkers in om bijvoorbeeld pallets te beladen of in te pakken.

Roverdeling

TKI Dinalog heeft verschillende vormen van samenwerking tussen mens en robot onderzocht. Zo zouden pick-support AGV’s bij het orderpicken het vervoer van goederen op zich kunnen nemen, maar er zijn ook andere strategieën denkbaar. Kijk bijvoorbeeld naar de rolverdeling tussen mens en robot: de mens kan de leiding hebben, maar de AGV kan net zo goed de leidende rol hebben, zo stelt onderzoeker René de Koster van Erasmus University Rotterdam. “Het blijkt dat de productiviteit van orderpickers hoger is wanneer ze de robot kunnen leiden, dan andersom. De kwaliteit van het verzamelproces is echter hoger als de pickers geleid worden door robots.” Een combinatie van beide ligt dan het meest voor de hand. Verder kan het lonen om dynamisch, afhankelijk van samenstelling van de orderlijst, parallel picking (meerdere medewerkers picken op hetzelfde moment artikelen voor een pakbon) af te wisselen met zone-picking (alle medewerkers hebben een eigen zone waar ze orders verzamelen). Dit kan significante besparingen opleveren in doorlooptijd, aldus het rapport.

Werkvreugde

Een ander belangrijk inzicht uit het onderzoek is dat de inzet van cobots het werk van de werknemer  niet automatisch aantrekkelijker maakt. Als deze collaborative robots repeterende taken overnemen, krijgt de werknemer er nieuwe taken bij. De leidinggevende bepaalt welke taken hij de logistiek medewerker laat doen terwijl de robot een deel van zijn taken overneemt. Hij maakt bepaalde keuzes over inzet van technologie en organisatie van de arbeid, en daarmee bepaalt hij mede de werkbelasting en werkvreugde van de  medewerkers. Volgens magazijnexpert Arjen Lagerweij van evofenedex maakt dit onderzoek wederom duidelijk dat de succesvolle introductie van robots in het magazijn afhankelijk is van de leidersstijl van leidinggevenden. “Het is belangrijk dat zij in een vroeg stadium het juiste draagvlak creëren bij de medewerkers en ervoor zorgen dat zij de juiste vaardigheden hebben om met de veranderingen te kunnen omgaan. Dit nog vóórdat de robots er zijn. Voor iedereen die aan de slag wil met robotisering in het magazijn is het nuttig om de onderzoeksresultaten mee te nemen in het keuzeproces van de juiste technologie en inzet van medewerkers.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in evofenedex logisticx.


Whitepaper robotisering in het magazijn

Uit onderzoek blijkt dat 70% van de bedrijven de opslag of het magazijn wil optimaliseren. Het robotisering van werkzaamheden kan hier een voorbeeld vaan zijn. Soms mis je alleen de praktische handvatten, tijd, ruimte of financiële middelen om daadwerkelijk aan de slag te gaan met robotisering. De whitepaper robotisering helpt je op weg.

Marcel
Contact

Vragen over magazijnen?

Marcel en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder