18-04-2012  EVO heeft het afgelopen jaar een emissiereductieproject uitgevoerd bij vijftien bedrijven in Lelystad. De resultaten zijn veelbelovend. De uitstoot kan met 11 tot 14 procent worden beperkt en bedrijven kunnen tot 900.000 euro kosten besparen. Na ruim een halfjaar is een derde van de voorgestelde verbetermaatregelen al gerealiseerd.

Uitstoot beperken

Doelstelling van het project was het beperken van de uitstoot van schadelijke stoffen door vervoer van en naar de deelnemende bedrijven. Daarnaast was het project gericht op het vergroten van bewustwording op het gebied van duurzaamheid. Het project is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de provincie Flevoland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, vanuit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.

Verbetermaatregelen

Aan de hand van de zogeheten emissiescans zijn 32 verbetermaatregelen in kaart gebracht. De meest voorkomende verbetermaatregelen zijn:

  • invoeren van brandstofmanagementsystemen (inclusief opleidingen)
  • gebruik van alternatieve brandstoffen
  • optimaliseren van de planning
  • verminderen van het aantal leveringen
  • combinaties van genoemde maatregelen

Een beperkt deel van de maatregelen blijkt niet haalbaar te zijn, zoals de verschuiving van luchttransport naar zeetransport.

Aardgas

De gemeente wil niet achterblijven en heeft besloten een aantal bestelauto’s op aardgas aan te schaffen. Daarnaast gaat Lelystad in de toekomst meer bedrijven informeren over het gebruik van alternatieve brandstoffen.

Duurzaamheidspakket

Om ook bedrijven buiten de emissiereductieprojecten bedrijven de helpende hand te bieden, heeft EVO recent een duurzaamheidspakket samengesteld met metingen, de opleiding ‘Het Nieuwe Rijden’ en een instrument om het brandstofverbruik bij te houden.