Zoetermeer, 25 mei 2012

Eurovignet gehandhaafd

Vandaag zijn de uitwerkingen van het Lenteakkoord openbaar gemaakt. Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) begrijpen dat over de hele linie moeilijke maatregelen nodig zijn, maar vinden dat het goederenvervoer teveel met kostenstijgingen wordt opgezadeld. De bezuinigingen op infrastructuur komen eenzijdig bij het wegennet terecht en de afschaffing van de rode diesel wordt niet gecompenseerd. De organisaties zijn wel positief over de handhaving van het Eurovignet  voor zware vrachtauto’s.

200 miljoen bezuiniging op infrastructuurfonds

In het Lenteakkoord is afgesproken dat het infrastructuurfonds met 200 miljoen euro wordt verlaagd en dat daarnaast voor 230 miljoen euro aan investeringen worden vertraagd van 2013 naar 2014 en 2015. Aangezien de spoorinfrastructuur en het Deltafonds hierbij wordt ontzien, slaan de bezuinigingen vooral neer bij de wegen. Daarmee verlaat het kabinet de koers om de knelpunten in het wegennet voortvarend aan te pakken. Files blijven hierdoor langer bestaan, met hogere schadekosten voor het wegvervoer als gevolg.

Rode diesel

Het kabinet schaft ook het accijnsvoordeel voor rode diesel af. Hierdoor wordt de accijns op rode diesel met 17 cent verhoogd. Rode diesel wordt vooral gebruikt door landbouw, bouw, kust- en binnenvaart, koelvervoer en heftruckgebruikers. Het kabinet compenseert de lastenverhoging alleen bij de landbouw. EVO en TLN vinden dat alle sectoren gelijk moeten worden behandeld en dat de compensatie dus ook voor transport en logistiek moet gelden.

Eurovignet

EVO en TLN kunnen zich wel vinden in handhaving van het Eurovignet. De afgelopen maanden hebben de organisaties uitvoerig contact gehad met het Ministerie van Financiën over het oorspronkelijke plan van het kabinet om deze belasting af te schaffen. Het alternatief dat tot nu toe voorlag  zou betekenen dat  de weinig en niet gebruikers van het vignet onevenredig zwaar belast zouden worden. Daarnaast zouden de bedrijven die naar België rijden dubbele lasten betalen. Ook zouden buitenlandse voertuigen gratis van het Nederlandse wegennet gebruik kunnen maken. Door het Eurovignet te handhaven houdt de overheid 34 miljoen euro aan buitenlandse inkomsten in de zak.