24-06-2013  Ondernemers met webshops komen er steeds vaker achter dat zij voor hun buitenlandse verkopen reeds langere tijd voor de btw geregistreerd hadden moeten staan in  de landen van kopers. Het corrigeren van de verkeerd aangegeven btw is een tijdrovende en daarmee kostbare aangelegenheid.

Regeling afstandsverkopen

Niet alleen webshops, maar alle bedrijven die goederen verkopen in het buitenland kunnen te maken krijgen met aparte EU-regelgeving voor leveringen aan particulieren en niet btw-plichtige ondernemingen: de regeling afstandsverkopen.

Deze regeling leidt ertoe dat, indien drempelbedragen voor goederenleveringen overschreden worden, de onderneming zich in de EU-lidstaat van de koper(s) moet registreren voor de btw. De ondernemer moet vervolgens periodiek aangifte doen van de omzetten die in het betreffende land gerealiseerd zijn en de btw daarover moet worden afgedragen.

Drempelbedragen

De drempelbedragen gelden niet voor accijnsgoederen, zoals alcoholische dranken. Er moet vanaf de eerste verkoop btw worden afgedragen over de omzet.

Als het btw-tarief in het land van de koper lager is dan in het eigen land, kan het commercieel aantrekkelijk zijn om al vanaf de eerste verkoop in het betreffende land geregistreerd te staan in plaats van te wachten tot het drempelbedrag is overschreden.

Geen afstandsverkopen, toch registreren

Ondernemers die reizen verkopen moeten ook goed opletten. Bijvoorbeeld, moet de reisbureauregeling worden toegepast? Of is er sprake van verhuur van een vakantiewoning dat in het land waar het vakantiehuis staat, is belast?

De ondernemer kan ook goederen opslaan in de landen waar veel afnemers gevestigd zijn.  In dit geval kan er bijvoorbeeld sprake zijn van ’overbrenging eigen goederen’, waardoor de onderneming zich moet registeren in de betreffende lidstaat. De regeling afstandsverkopen is dan niet van toepassing en de ondernemer dient vanaf de eerste overbrenging lokale btw af te dragen.

Gratis informatie over btw

EVO-leden kunnen via het online platform BTW-PLAZA gratis en op eenvoudige wijze gebruik maken van de meest complete en actuele kennis op het gebied van btw. BTW-PLAZA is een samenwerking van EVO met Van Driel Fruijtier btw-specialisten.