15-11-2016  Om de concurrentie in het wegvervoer eerlijker te maken hebben Frankrijk en Duitsland het minimumloon afgelopen jaar ingevoerd. Chauffeurs, die in Frankrijk of Duitsland werkzaamheden gaan verrichten, moeten kunnen aantonen dat ze daarvoor minimaal dit uurloon uitbetaald krijgen van hun werkgever. Daarnaast zijn er nog andere administratieve verplichtingen.

Dossiers

EVO heeft een tweetal dossierpagina’s over het onderwerp minimumloon. Hierin staat in heldere taal een uitleg hoe het beste kan worden omgegaan met de minimumloon-verplichting. EVO-leden kunnen ook kosteloos advies inwinnen van de EVO-bedrijfsjuristen indien zij nog andere vragen hebben.

Bekijk het Dossier minimumloon

Boetes

De handhaving op de wet is tot op heden nog mild gebleken, wat niet wegneemt dat de boetebedragen fors kunnen uitvallen:

Frankrijk

  • 750 euro als er geen Franse vertegenwoordiger is aangewezen
  • 750 euro indien de chauffeur geen arbeidscontract kan tonen
  • 4.000 euro als er een kopie mist van het gefaxte aanmeldingsformulier

Duitsland

  • Bij overtreding van de administratieve verplichtingen kan een boete van maximaal 30.000 euro worden opgelegd.
  • Bij overtreding van de loon- en vakantierechten kan er een boete tot maximaal 500.000 euro worden opgelegd.

Europa

Naar verwachting wordt de minimumloonverplichting  in steeds meer Europese landen doorgevoerd, met Italië als eerstvolgende land.