Corona Monitor juni 2020

Leestijd 3 minuten

03-07-2020  De Corona Monitor van het exporterend bedrijfsleven over juni laat een heel licht herstel zien. Het omzetverlies over deze maand wordt geraamd op een min van 30 procent; in april en mei was dit respectievelijk min 39 en min 35 procent. Niet significant, maar wel waarneembaar is de daling in het percentage van bedrijven dat last zegt te hebben van de coronacrisis. Dat is gedaald van 67 procent in april en mei, naar 63 procent in juni.

Naast financiële impact wordt vraaguitval (62 procent) het meest genoemd als oorzaak van de omzetdaling bij exporterende bedrijven. Minder bedrijven verwachten omzetderving voor het hele jaar (66 procent) in vergelijking met 71 procent in mei. De verwachte gemiddelde omzetderving van deze bedrijven is met 23 procent ook iets minder sterk dan de 26 procent in de meting van mei.

Er zijn ook bedrijven die profiteren van de coronacrisis: 7 procent van de ondervraagde exporterende bedrijven. Bij deze respondenten is de omzet tot nu toe met 22 procent gestegen. Op jaarbasis verwachten deze bedrijven een omzetgroei van gemiddeld 18 procent. De sectoren overige consumentenartikelen en logistieke dienstverlening profiteren, naar eigen zeggen, bovengemiddeld van de coronacrisis.

Logistiek proces

Om succesvol te kunnen handelen, is een efficiënt logistiek proces onontbeerlijk. Gelukkig zien veel bedrijven verbetering optreden in hun logistieke proces (van 53 procent van de exporterende bedrijven in mei naar 63 procent in juni). Desondanks zien wij nog steeds forse verstoringen van goederenstromen. Bij zee- en luchtvracht zien bedrijven zelfs een toename van verstoringen. Gaf in mei nog 19 procent van de ondervraagde bedrijven aan bij zeevracht verstoringen te ondervinden, in juni was dit opgelopen naar 25 procent. Voor luchtvracht steeg dit percentage van 19 naar 23 procent.

Ongeveer evenveel bedrijven geven in juni aan verstoringen te zien bij het wegvervoer als in mei (22 procent). Tegelijkertijd zien bedrijven een toename van problemen bij de bevoorrading (sourcing); van 10 procent in mei naar 14 procent in juni. De grootse problemen ervaren bedrijven onveranderd dicht bij huis: de top-7 bestaat net als in april en mei louter uit Europese landen. In China (van 15 procent eind mei naar 13 procent in juni) en de Verenigde Staten (van 17 procent in mei naar 14 procent in juni) nemen de verstoringen verder af.

Steun van de overheid

Circa drie op de vijf exporterende bedrijven die last hebben van de coronacrisis, hebben overheidssteun aangevraagd of gaan dat nog doen. Het percentage bedrijven dat een beroep heeft gedaan op de overheid voor steun, is licht gestegen van 53 procent in mei naar 57 procent in juni. De steun van de overheid is hard nodig. Voor het eerst zien wij in de resultaten ook dat de impact van de uitbraak van het virus bij de exporteurs langer gaat duren dan tot eind 2020. Een groeiend percentage van de bedrijven ziet het ook voor 2021 somberder in: van 20 procent van de bedrijven in mei naar 25 procent in juni.

Over de Corona Monitor

De Corona Monitor heeft als doel op continue basis inzicht te geven in de impact die COVID-19 heeft op de staat van de Nederlandse export. Uitvoer van goederen en diensten is goed voor ruim een derde van ons bruto binnenlands product en draagt in hoge mate bij aan onze welvaart. Door de verwevenheid van Nederland met de wereldeconomie zijn wij extra gevoelig voor schommelingen in de wereldhandel.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder