08-08-2012  EVO pleit vandaag op de opiniepagina van het Financieele Dagblad voor meer export door het Nederlandse bedrijfsleven naar de landen van de Arabische Lente. Ongeveer een jaar na de omwenteling concludeert de verladersorganisatie dat de seinen op groen staan voor een intensivering van de handelsrelatie met Tunesië, Egypte en Libië.

Stabiele exportcijfers

EVO baseert zich onder andere op stabiele exportcijfers, die duiden op vertrouwen van bestaande exporteurs in deze landen. Ook in de verbetering van de logistieke prestaties ziet de verladersorganisatie aanleiding voor een verdere oriëntatie op Noord-Afrika. Volgens EVO is meer export naar deze en andere landen buiten de EU ook nodig vanwege de aanhoudende economische malaise in Europa. Om het exporterende bedrijfsleven te ondersteunen wil EVO dat een nieuw kabinet werk maakt van de versteviging van de handelsrelatie met de landen van Arabische Lente.

Bemoedigende cijfers

Uit cijfers van het CBS blijkt dat de gevolgen van de Arabische lente voor de handel met Tunesië en Egypte zijn meegevallen, de cijfers zijn volgens de verladersorganisatie bemoedigend en duiden op vertrouwen van Nederlandse ondernemers in de handel met deze landen en op stabiele handelscontacten.

Beter faciliteren

Exportondersteunende cijfers van onder andere de Logistics Performance Index van de Wereldbank, duiden er zelfs op dat Tunesië en Egypte de handel beter zijn gaan faciliteren sinds de Arabische Lente. Hoewel dit niet geldt voor Libië, kunnen alle de drie landen zich prima meten met andere opkomende economieën.

Kans grijpen

De seinen lijken dus op groen te staan voor het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid om de handel met Tunesië, Egypte en zelfs Libië te intensiveren, aldus EVO. Het exporterende bedrijfsleven moet de kans grijpen deze markten buiten Europa aan te boren. Kansrijke sectoren zijn waterbouw en waterzuivering, infrastructuur (wegen, bruggen en telecommunicatie), medische apparatuur en biotechnologie. Dat zijn stuk voor stuk sectoren, waarin het Nederlandse bedrijfsleven sterk is.

Nieuw kabinet

De Nederlandse ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Buitenlandse Zaken moeten volgens EVO het bedrijfsleven actief ondersteunen. Dit is een mooie opdracht voor een nieuw kabinet. EVO denkt dan vooral aan het organiseren van handelsmissies naar de landen van de Arabische Lente.