08-10-2013 De geregistreerde transportcriminaliteit is in de eerste helft van dit jaar gedaald met 11 procent, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Politie.

Met name in de categorie ladingdiefstal, was er sprake van een flinke daling van de criminaliteit. Er waren 158 ladingdiefstallen, tegen 193 gevallen in de eerste helft van 2012. Dat is een afname met 18 procent.

Samenwerking

De algemene afname van transportcriminaliteit met 11 procent, betekent wel een afvlakking ten opzichte van 2012. In de eerste zes maanden van dat jaar werd een spectaculaire verbetering geboekt van 37 procent. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit pleit dan ook voor een ‘stevige voortzetting’ van de lopende publiek private samenwerking op dit gebied.

De afgelopen jaren is veel werk gemaakt van de aanpak van transportcriminaliteit. In een publiek private samenwerking hebben de logistieke organisaties ( EVO, TLN) samen met Verbond van Verzekeraars , overheid, OM en politie gewerkt aan preventie en repressie, aan betere gegevens opname van aangifte en aan meer beveiligde parkeerplaatsen.

Tendens

Volgens EVO bestaat er grote vrees dat de afgevlakte daling van de transportcriminaliteit een negatieve tendens wordt. Zeker waar het gaat om bedrijventerreinen, waar de criminaliteit zich naar toe verplaatst, is nog heel veel te doen, vindt de verladersorganisatie.

EVO constateert dat er met de komst van de Nationale Politie transportcriminaliteit benoemd is als prioriteit. Tegelijk moet deze vorm van criminaliteit ‘concurreren’ met andere onderwerpen zoals drugssmokkel. ‘Deze verminderde aandacht kan grote nadelige gevolgen hebben voor de economie van Nederland’, waarschuwt de organisatie.