28-01-2014  De internationale economische sancties tegen Iran die de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) in 2012 hebben ingesteld, zijn iets verlicht. Dit is een reactie op het terugschroeven van het atoomprogramma door Iran.

Hoofdlijnen

De verlichting is vrij beperkt, omkeerbaar en voor een termijn van 6 maanden. De tijdelijke verlichting bestaat op hoofdlijnen uit:

  • Opschorten verbod op vervoer en verzekeren van ruwe aardolie
  • Opschorten verbod op aankoop, invoer, vervoer van Iraanse petrochemische producten en op de verstrekking van daarmee verband houdende diensten
  • Opschorten verbod op handel in edele metalen met de Iraanse overheid of haar agentschappen en organisaties
  • Verhogen drempelwaarden vergunningplicht voor financiële transacties, 10 keer zo hoog
  • Opschorten van het verbod om schepen die zijn ontworpen voor vervoer of opslag van olie en petrochemische producten, ter beschikking te stellen aan Iraanse personen of entiteiten.

Akkoord

De Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Rusland, China en Iran hebben voor de verlichting van de sancties op 24 november een tijdelijk akkoord gesloten (zie bijlage, Engelstalig). Dit akkoord dient als basis voor verdere onderhandelingen. Afhankelijk van de voortgang van de nucleaire onderhandelingen tussen Iran en de internationale gemeenschap kan dit tijdelijke akkoord worden verlengd, tenietgedaan of uitgebreid.

Bijlage: Tijdelijk akkoord sancties Iran (pdf)