Met de juiste tools is het gemakkelijker geworden nieuwe markten of e-commercekanalen als Amazon of Alibaba te betreden

Leestijd 5 minuten

20-05-2020  De financiële markten schieten alle kanten op en het regent steunpakketten voor de economie om de schade van de coronacrisis beperkt te houden. Hoewel ondernemers momenteel waarschijnlijk andere zaken aan hun hoofd hebben, is het juist goed deze crisis aan te grijpen en te kijken naar (alternatieve) oplossingen voor de zorgen die je nu hebt: Kan ik nog handelsfinanciering aantrekken? Ontvang ik überhaupt mijn geld? Krijg ik mijn goederen wel geleverd? Hoe ontvang ik sneller internationale betalingen? Zomaar een greep uit de vragen die wij regelmatig horen op onze (digitale) ledenbijeenkomsten.

Brussel waarschuwt dat de Europese Unie (EU) in de diepste economische recessie in haar bestaan is beland. Uit de nieuwste prognoses van de Europese Commissie (EC) blijkt dat de malaise als gevolg van de gezondheidscrisis groter zal zijn dan de financieel-economische crisis van 2008-2009. Naar verwachting bedraagt de krimp van de EU-economie dit jaar 7,5 procent. Daarbij houdt de EC rekening met grote verschillen in de omvang van de neergang en het tempo van het herstel tussen de verschillende lidstaten.

Flinke dip, spoedig herstel?

Dat is de grote vraag. De economische krimp als gevolg van het coronavirus kan diep zijn, maar het herstel snel. Een vergelijking met de gevolgen van de kredietcrisis van 2008 lijkt snel gemaakt, maar het verschil is vooralsnog groot: in tegenstelling tot eerdere recessies maken wij nu een kunstmatige recessie mee. Deze overkomt ons niet, de overheid heeft besloten een deel van de economie uit te zetten. Daarmee hebben wij nu dus niet te maken met een probleem aan de vraagkant, maar ligt het probleem in eerste instantie aan de aanbodzijde.

​​Liquiditeit, nieuwe markten en zekerheden

De Europese Centrale Bank en de overheid treffen daarbij juist noodmaatregelen die zijn gericht op dit aanbodprobleem. Door ervoor zorgen dat er voldoende geld is voor bedrijven die nu stilliggen, kunnen deze na de coronacrisis nog bestaan. De economie kan dan weer snel opstarten, wat ervoor zorgt dat wij niet in een neerwaartse spiraal eindigen. Als het nodig is de maatregelen te verlengen, dan kan dit. De overheid heeft haar boekje op orde en de banken staan er beter voor dan tijdens de kredietcrisis. Een diepe, maar korte duik met een spoedig herstel lijkt daarmee een waarschijnlijk scenario.

Gevolgen internationale handel

De verspreiding van het virus veroorzaakt verstoring van de wereldwijde toeleveringsketens, volatiliteit op de financiële markten, schokken van de consumentenvraag en een negatieve impact op de export van producten en diensten in belangrijke sectoren zoals logistiek, sierteelt en reizen. Deze schok beïnvloedt de economie via verschillende kanalen:

  1. Aanbodschok: door het stilvallen van de productie in China raakte de aanbodketen verstoord. Inmiddels is de productie in China weer hervat. Toch galmt deze schok nog door in de wereldhandel en –economie;
  2. Vraagschok: bedrijven en consumenten zijn, ondanks alle maatregelen van de overheid, terughoudender. Op termijn kan dit effect groter worden, als door een oplopende werkloosheid het consumentenvertrouwen afneemt en consumenten andere consumptiebeslissingen gaan nemen;
  3. Verkrapping van de financiële markten: de effecten van de aanbod- en vraagschok leiden tot een andere risicohouding, het uitstellen van investeringsbeslissingen en liquiditeitsproblemen;
  4. Oplopende logistieke kosten: het schrappen van afvaarten, de enorme daling in het aantal vliegbewegingen en een bemoeilijkte grensovergang hebben een daling van de logistieke capaciteit tot gevolg.

Oneindig veel kansen

“Ondernemers hebben nu slimmere en goedkopere oplossingen nodig om te voorzien in directe behoeften als meer liquiditeit, sneller internationaal betalingsverkeer en zekerheden over betaalcondities en leveringen”, aldus Axel Piontek, manager partnerships bij WorldFirst. Deze onderneming is gespecialiseerd in internationaal betalingsverkeer, het minimaliseren van risico’s op de valutamarkten en het verkleinen van onzekerheden met betrekking tot liquiditeit en het ontvangen van betalingen. “Hierdoor is het voor bedrijven eenvoudiger om méér handel te drijven, zowel in bestaande als bij het betreden van nieuwe markten.”

Ondernemers kunnen desgewenst eenvoudig in andere valuta factureren, de betaling direct op hun eigen lokale rekening ontvangen en daarbij het valutarisico afdekken, zoals in 2019 al veel gebeurde met de export naar het Verenigd Koninkrijk. Met de juiste tools is het voor bedrijven ook gemakkelijker geworden nieuwe markten of e-commercekanalen als Amazon of Alibaba te betreden. Zoals buitenlandse aanbieders in Nederland eenvoudig een nieuwe afzetmarkt vonden met de introductie van Amazon Nederland, zo bestaan er oneindig veel kansen voor Nederlandse bedrijven zich ook op nieuwe markten te begeven. Voor de benodigde liquiditeit is het al langer niet meer nodig (alleen) bij je huisbank aan te kloppen, en voor extra zekerheden voor het ontvangen van betalingen bestaan nu mogelijkheden om per enkele transactie een verzekering af te sluiten.

Meer toegankelijk

“Vooral uit het mkb is veel vraag naar nieuwe vormen van extra dienstverlening om liquiditeit en werkkapitaal veilig te stellen. Deze instrumenten waren in het verleden voorbehouden aan het grootbedrijf en zijn nu meer toegankelijk voor een bredere groep ondernemers. Dit aanbod maakt het mogelijk sneller, veiliger, goedkoper en eenvoudiger overal ter wereld zaken te doen. De vraag is dus niet of je er als ondernemer goed aan doet je op dit aanbod te oriënteren, maar wanneer je daar mee begint”, besluit Piontek.

Rogier evofenedex
Contact

Vragen over corona?

Rogier helpt je graag verder