Living Labs bieden mkb toegang tot de wereld van blockchain

evofenedex een van de vier locaties waar mkb-bedrijven kennis kunnen maken

26-2-2019  De Hogeschool Windesheim, TU Delft, TNO en BlockLab openen op vier locaties in Nederland Blockchain Living Labs. Het consortium van onderwijsinstellingen wil daar midden- en kleinbedrijven op een laagdrempelige manier kennis laten maken met de mogelijkheden van blockchain. Een van de locaties waar een living lab komt is het opleidingsmagazijn van evofenedex.

Vaak ontbreekt het mkb-bedrijven aan mankracht, kennis, tijd of de middelen om blockchain in te zetten. Of zijn ze terughoudend om ‘gevoelige’ data over hun bedrijfsvoering in een digitaal netwerk te delen. Om mkb’ers eenvoudiger toegang tot blockchain te geven, zijn Hogeschool Windesheim, TU Delft, TNO en BlockLab met behulp van een subsidie- op vier locaties in Nederland - Blockchain Living Labs gestart. De focus ligt op toepassingen in de logistiek en distributie die meerwaarde hebben voor handels- en productiebedrijven.

Onafhankelijke expertise

In de Blockchain Living Labs staan de kennisinstellingen met hun onafhankelijke expertise de deelnemende bedrijven terzijde. Dit consortium brengt in proefprojecten van de Living Labs verschillende bedrijven samen; groot en klein. Eventueel kunnen ook hun leveranciers, afnemers of financiële partners in de Labs aansluiten. Samenwerking is immers noodzakelijk voor het succesvol inzetten van blockchain.

Kosten besparen

Blockchain zorgt ervoor dat de data die in het systeem staan, niet zomaar aangepast kunnen worden en daarom betrouwbaar zijn. Dit biedt het mkb transparantie. “Dankzij blockchain durven bedrijven eerder data te delen. Daardoor zijn er meer data beschikbaar waardoor productie van goederen, bevoorrading, leveringen en betalingen voorspelbaar zijn. Bovendien is er minder papierwerk nodig. Dit levert besparingen op. Zowel in tijd als geld”, zegt Michiel Steeman, lector Supply Chain Finance bij hogeschool Windesheim. Het consortium hoopt dat blockchain bedrijven over de streep trekt om data onderling te delen. Doordat algoritmen, dashboards en andere datasystemen binnen een veilig netwerk gekoppeld kunnen worden.

Circulair gebruik van grondstoffen

Een ander voordeel van het gebruik van blockchain is dat bedrijven meer zekerheid hebben over de herkomst van grondstoffen. “Denk hierbij aan materiaalpaspoorten. Zeker voor bedrijven die circulair ondernemen, is die informatie van belang voor hun klanten”, aldus Steeman

Vier locaties

De Blockchain Living Labs komen onder andere bij het opleidingsmagazijn van ondernemersvereniging evofenedex in Zoetermeer en het magazijn van STC mbo college Logistiek en Vervoer in de Rotterdamse haven. In totaal zullen er op termijn vier centra gevestigd worden. In deze centra is de randvoorwaardelijke fysieke en virtuele infrastructuur al aanwezig, zodat diverse blockchain-applicaties direct getest kunnen worden. Het biedt studenten, onderzoekers, bedrijven en leveranciers de kans gezamenlijk met blockchain te experimenten. De experimenten zullen vier jaar duren.

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek.

Deelname

Mkb-bedrijven die mee willen doen aan de Blockchain Living Labs of daar vragen over hebben, kunnen zich melden bij Victor van der Hulst, projectleider van de labs namens het consortium.

Download rapport Data en Digitalisering

In oktober 2019 publiceerde wij de resultaten van het Nationaal Onderzoek Data en Digitalisering met daarin de staat van Logistiek Nederland op het vlak van digitalisering. 

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder