Living labs moeten blockchain tot leven brengen

Blockchain in de praktijk

Wat kan er nu echt met blockchain en nieuwe technologie? Een consortium onder leiding van Victor van der Hulst van de Hogeschool Windesheim gaat de komende twee jaar op onderzoek uit. Waar de zoektocht gaat eindigen, is nog ongewis.

Met behulp van blockchaintechnologie flinke verbeteringen doorvoeren in logistieke ketens en processen. Dat is in het kort de opdracht van het ‘blockchainconsortium’, waarin onder meer de Hogeschool Windesheim, TU Delft, TNO, BlockLab en evofenedex samenwerken. Het consortium is in november van start gegaan onder leiding van Victor van der Hulst van de Hogeschool Windesheim. Voor de komende twee jaar is er subsidie beschikbaar om te experimenteren en een community te bouwen. “Het is een avontuur dat we met elkaar aangaan”, schetst Van der Hulst. Hij ziet het project als een ontdekkingsreis. “Het zou best kunnen dat wat we nu voor ogen hebben over anderhalf jaar toch iets anders is geworden.”

Financiële positie

Het consortium wordt geleid vanuit het lectoraat Supply Chain Finance van Hogeschool Windesheim. Van der Hulst: “Die doen al geruime tijd onderzoek naar nieuwe en andere financieringsvormen in logistieke ketens, met als doel de financiële positie van alle partijen in de keten te verbeteren en de financiële risico’s te spreiden. Je ziet daar allerlei ontwikkelingen; bedrijven proberen hun werkkapitaalpositie te verbeteren, waardoor minder financiering nodig is en verstrekkers eerder bereid zijn leningen te verstrekken.

Betrouwbare informatie-uitwisseling rondom voorraden en openstaande facturen is daarin onder andere belangrijk, waardoor blockchain als mogelijke oplossing naar boven kwam.” Of dat een oplossing is, moet verder worden onderzocht, zegt hij. “Data delen in logistieke ketens komt nog maar moeilijk van de grond, mede door de diversiteit van de spelers. Vooral voor het midden- en kleinbedrijf is de toegankelijkheid tot toepassingen beperkt.”

Het lectoraat ziet een belangrijke rol weggelegd voor blockchain, omdat het een rol kan spelen in het bij elkaar brengen van verschillende flows. “De informatieflow, zoals orders en facturen en de financiële flow met daadwerkelijke betalingen. Maar ook de goederenflow, waar is wat, kan worden ingebracht in de blockchain. Je kunt een datalaag creëren waarbij alle partners in de keten hun data kunnen invoeren en delen op een zodanige manier dat de informatie betrouwbaar is. Als we dat hebben, zorgt dat voor veel efficiëntie in de keten en kunnen er aanvullende toepassingen en diensten worden ontwikkeld.”

Victor van Hulst

Victor van der Hulst: “Het zou best kunnen dat wat
we nu voor ogen hebben over anderhalf jaar toch
iets anders is geworden.”

 

Kleinere bedrijven

Uiteindelijk kan dit volgens de projectleider ook leiden tot andere financieringsvormen. “Nu is vaak onduidelijk waar de goederen zijn, wie de eigenaar is of wie de factuur heeft gefinancierd. In de blockchain is dat snel duidelijk, waardoor sneller kan worden betaald of anders kan worden gefinancierd.” Er is een aantal grote partijen bezig met deze technologie, zoals rederij Maersk, samen met IBM.

Kleine en middelgrote bedrijven lukt het echter onvoldoende om aan te haken, merkt Van der Hulst. “Juist in de logistiek zijn veel kleinere bedrijven actief in ketens, maar die hebben een gebrek aan kennis op dit gebied en passen voor flinke investeringen. Dat is ook een van de redenen om op vier plaatsen in het land een fysieke hub op te richten waar ondernemers terecht kunnen. Natuurlijk, er zijn boeken volgeschreven en er zijn dagelijks evenementen en lezingen over deze technologie, maar dat beperkt zich tot de theorie. Wij willen de praktijk laten zien en voelen. Daarnaast kun je dit zelf alleen maar starten als ook de ketenpartners meewerken.” Een praktijksimulatie heeft volgens Van der Hulst nog een voordeel: het legt zwakheden bloot. “Het werk van magazijnmedewerkers die goederen moeten scannen of de verpakking moeten voorzien van sensoren is ontzetten belangrijk”, legt Van der Hulst uit. “Dat traject willen we gaan onderzoeken in die vier proefopstellingen.

Er zijn daarnaast nog wel wat uitdagingen,want hoe zorg je ervoor dat de data veilig zijn en blijven en dat de juiste mensen toegang hebben tot de juiste informatie? Je wilt niet dat de concurrent gevoelige informatie kan zien.” Voor Van der Hulst is het project geslaagd als de living labs in vier fysieke hubs eind 2021 draaien waarbij iedereen kan zien wat er mogelijk is. “Als dat lukt, ben ik ontzettend blij. Ook als er dingen uitkomen waar we nu nog niet aan denken. Daarnaast hoop ik dat het na 2021 niet stopt, maar dat er andere partijen komen die dit verder financieren om het daadwerkelijk tot leven te brengen.” Geïnteresseerden in het project kunnen contact opnemen met Victor van de Hulst (v.van.der.hulst@windesheim.nl).

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de topsector Logistiek.

Auteur: Job Halkes. Dit artikel is eerder verschenen in Logisticx.

Een goed gesprek over SCM?

Bedrijven die willen sparren en inzichten willen uitwisselen over de toekomst van hun supply chain en hoe digitalisering daar bij kan ondersteunen, kunnen een afspraak maken met onze supply chain specialisten Stefan Heeringa of Nanne Schriek.

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder