19-09-2013  In de duurzame economie van de toekomst moeten brandstoffen niet alleen voldoende rendement opleveren, ook moeten ze tot minder uitstoot leiden. Lng kan in dat kader een oplossing zijn voor het wegvervoer, maar ook voor binnenvaart en kustvaart.

Transitie

Ondernemers kunnen zich hier op 26 september over laten informeren tijdens de middagbijeenkomst ‘Enablers & Drivers | LNG Fuel voor Binnenvaart en Kustvaart’.

Tijdens deze bijeenkomst in het Maritime Simulation Centre in Rotterdam wordt geschetst hoe overheid, wetenschap en bedrijfsleven gezamenlijk de transitie naar duurzamere brandstoffen kunnen bewerkstelligen. Het programma start om 15.00 uur en is rond 18.00 uur afgelopen.

Sprekers

Ir. Bas van den Beemt van TNO Oil & Gas, ing. Raymond Gense van Pon Power en drs. Lauran Wetemans van Shell Downstream LNG Business zijn vastgelegd als sprekers.

Aanmelden kan via executive@flevum.nl.