30-01-2015  Concrete actiepunten, vastgesteld voor en door leden, werden door een intensieve lobby van EVO in 2014 omgezet in resultaten. Resultaten die tellen. Omdat de lobby soms achter de schermen plaatsvond, zijn niet alle ontwikkelingen even zichtbaar geweest. Daarom zette EVO een bloemlezing van de belangrijkste resultaten van 2014 voor haar leden op een rij.

Internationaal ondernemen

De sancties tussen de Europese Unie en Rusland leidden het afgelopen jaar tot een wachttijd voor de afgifte van exportvergunningen die tot ver boven de wettelijk toegestane acht weken opliep. EVO pleitte daarom direct voor extra capaciteit. De lobby had resultaat: minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking zegde toe de vertragingen op te lossen door meer capaciteit vrij te maken.

Magazijn

Toen het kabinet besloot om per 2015 een rijbewijs voor tractoren en landbouwvoertuigen in te stellen, gold dit aanvankelijk ook voor heftruckchauffeurs. EVO kwam in actie en vroeg de minister een uitzondering te maken voor heftrucks smaller dan 1,30 meter. De minister ging hiermee akkoord. Ondernemers besparen nu honderden euro’s doordat zij medewerkers die af en toe enkele meters buiten het eigen terrein een vrachtauto laden en lossen, niet hoeven op te leiden.

Vervoer

Chauffeurs moeten in het buitenland altijd hun registratie van de afgelopen 28 kalenderdagen kunnen tonen door een verlofbriefje (patronaal attest). Mede dankzij de lobby van EVO wordt het verlofbriefje per 2 maart 2015 afgeschaft. Bedrijven die goederen over de grens vervoeren, zijn dan eindelijk verlost van een grote administratieve last. Bovendien besparen zij onnodig drukwerk en veel arbeidsuren omdat ze het verlofbriefje niet meer hoeven te registreren en bijhouden.

Gevaarlijke stoffen

Voor het goederenvervoer over spoor ligt er een grote uitdaging in het verschiet: de Betuweroute is tussen 2016 en 2022 beperkt beschikbaar. De bereikbaarheid van chemische bedrijven was daarom onzeker. Na vragen van EVO stelde staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu dat deze bedrijven in Nederland via het spoor bereikbaar moeten blijven, ook tijdens de werkzaamheden. Hierdoor hebben deze bedrijven de komende jaren een grote zorg minder.

2015

Ook in 2015 blijft EVO de internationale, Nederlandse en regionale wet- en regelgeving beïnvloeden zodat deze in het voordeel van haar leden uitpakken of ze niet in de weg zitten. Dat doet EVO opnieuw samen met haar leden. Ondernemers die in hun logistieke bedrijfsvoering ook tegen regels aanlopen waarvan ze vinden dat ze overbodig of nodeloos ingewikkeld zijn, kunnen dit dan ook melden bij EVO.