17-02-2015  De logistieke en transportsector verandert snel. Vanuit bedrijven wordt de vraag naar flexibel werken steeds groter. Daarnaast moet er (van de overheid) ook gezorgd worden voor een betere toegankelijkheid voor werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Praktijkgericht

EVO heeft daarom in samenwerking met re-integratiespecialist Picos een instroomtraject opgezet: LogiFlexT. Door middel van praktijkgerichte leerwerktrajecten worden veertig  jongeren tussen de 18 en 27 jaar zonder geschikte startkwalificatie opgeleid om in de logistieke en transportsector te gaan werken.

Profijt

Alleen kennis opdoen is niet genoeg. Deelnemers dienen deze kennis ook direct in hun dagelijkse werk te kunnen toepassen. Naast het aanbieden van kennis gaan de deelnemers zelf ‘ervaren’, door middel van discussiëren en reflecteren (via de sociale setting) en bewustwording van kennis en handelen. Zo zorgen we ervoor dat onze cursisten direct al profijt hebben van de opleiding die ze hebben gevolgd. Dit leidt tot een verbeterd bedrijfsresultaat, denk hierbij bijvoorbeeld aan een efficiencyslag of kostenbesparingen.

Aan het einde van de opleiding is de cursist in staat om de opgestelde doelen praktisch toe te passen en hier op het gebied van onder andere veiligheid en efficiency optimaal van te profiteren.

Meer informatie over dit soort trajecten?

Neem contact op met de opleidingsadviseurs van EVO