17-01-2014  Het Platform Logistiek in de Bouw organiseert het gratis symposium ‘Logistiek in de bouw: stand van zaken en toekomst’ op 31 januari in het Bouwhuis in Zoetermeer. Het symposium is bedoeld voor opdrachtgevers, overheid, adviesbureaus, aannemers, vervoerders, handelaars en producenten die deel uitmaken van de bouwketen en die op zoek zijn naar partners, samenwerking, kennis, gelijkgestemden en discussie.

Programma

Het programma start om 9.00 uur en ziet er als volgt uit:

  • Op de zeepkist - Diverse korte en bondige presentaties van bedrijven.
  • Resultaten van het SIA Raak - Onderzoek naar efficiëntere bouwlogistiek in binnenstedelijke gebieden: een innovatief project dat in september 2011 is gestart in het kader van een SIA Raak-subsidietraject. Op basis van vragen vanuit het bedrijfsleven zijn onder meer de mogelijkheden onderzocht voor een bouwlogistiek centrum, het inzetten van een logistiek coördinator op de bouwplaats en verdere verbeteringen en metingen van bouwlogistieke oplossingen. De eindresultaten worden gepresenteerd.
  • Onderzoek komende jaren: TKI project 4c in Bouwlogistiek - Begin 2014 start een vijfjarig onderzoekstraject, 4C in bouwlogistiek, in het kader van de topsector Logistiek. Dit Topconsortium Kennis en Innovatie (TKI) geeft vervolg aan het onderzoek van afgelopen jaren (middels SIA Raak) en past de daarin opgedane kennis toe in projecten met marktpartijen, overheid en kennisinstellingen. Dit gebeurt in samenwerking met betrokken bedrijven in de sector en staat open voor geïnteresseerde bedrijven.
  • Netwerklunch en ‘Green Deal - Duurzame Logistiek in de Bouw’ - Diverse koplopers uit markt, overheid en kenniswereld, aangesloten bij het Platform Logistiek in de Bouw, hebben tijdens de Innovatie-estafette 2013 afgesproken om gezamenlijk met andere gemotiveerde bedrijven te werken aan een ‘Green deal’, die eind 2014 wordt vastgelegd. Dit wordt geïntroduceerd, en deelnemers horen hoe zij kunnen aansluiten en mee-ontwikkelen.

Aanmelden

Aanmelden kan vóór 24 januari door een mail te sturen met naam en bedrijfsnaam naar info@logistiekindebouw.nl.

Meer informatie: EVO, Daniëlle Gevers Deynoot