Logistiek makelaar gaat bereikbaarheid A2 stimuleren

“Samen tot oplossingen komen”

Een goede doorstroming van het verkeer op de Nederlandse snelwegen is cruciaal voor ondernemend Nederland. Helaas staat die doorstroming op sommige trajecten sterk onder druk, zoals op de A2 tussen Vught en Deil. Om dat te verbeteren heeft de provincie Noord-Brabant logistiek makelaar Ton Mooren ingehuurd. “Samen met bedrijven ga ik naar oplossingen zoeken om het verkeer vlot te trekken.”

De A2 is een van de drukste snelwegen van ons land. Met name op het gedeelte tussen de knooppunten Vught (Noord-Brabant) en Deil (Gelderland) staat het verkeer in de ochtend- en avondspits regelmatig langdurig vast. Reden voor de provincies Noord-Brabant en Gelderland om te onderzoeken of de doorstroming op dit traject verbeterd kan worden. Daartoe hebben ze ieder een logistiek makelaar aangetrokken, die de opdracht heeft gekregen zogenoemde ‘spitsmijdingen’ te realiseren. Namens de provincie Noord-Brabant is bedrijfsadviseur Ton Mooren van evofenedex in december jongstleden gestart met dit project: “Samen met Brabantse bedrijven die veelvuldig in de spits over dit traject rijden, ga ik onderzoeken of en hoe zij deze spits zouden kunnen vermijden. Bijvoorbeeld door op andere tijdstippen te rijden, hun route anders in te delen, andere afspraken te maken met hun klanten of leveranciers, of wellicht zelfs door een andere modaliteit te kiezen.”

Honderd spitsmijdingen

Het doel van dit project is om eind 2021 tussen de vijftig en honderd spitsmijdingen per dag te bereiken. Met een spitsmijding wordt bedoeld dat een voertuig niet op dit traject van de A2 rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 9 uur ’s ochtends en tussen 16 en 18 uur ‘s middags. Het gaat dan om bedrijfsgebonden ritten: ritten met motorvoertuigen die niet ingericht zijn voor het vervoer van personen. Dus bijvoorbeeld ook onderhouds- en installatiebedrijven die met busjes naar en van hun werk rijden, komen in aanmerking voor dit project.

Ton mooren

 

“De winst is duidelijk: minder file betekent minder lang aanschuiven, sneller op de plaats van bestemming en minder brandstofgebruik, dus lagere kosten.”

De logistiek makelaars geven kosteloos advies aan deze bedrijven over logistieke oplossingen en hoe ondernemers die kunnen invoeren. “Zo ben ik op dit moment in gesprek met een vestiging van DAF in Den Bosch”, vertelt Mooren. “Een van de taken van deze vestiging is om gestrande voertuigen weer zo snel mogelijk op weg te helpen. Een dergelijke storingsdienst zal regelmatig in de spits moeten rijden, maar hoe eerder hij ter plekke is en de storing verholpen heeft, hoe eerder het verkeer weer door kan rijden. Dat betekent in dit geval dat een spitsrit een hoger doel dient.” 

Een situatie die bijvoorbeeld in de praktijk voor zou kunnen komen, is dat er twee auto’s tegelijkertijd naar twee dicht bij elkaar gelegen klantlocaties rijden, en dat dat gecombineerd zou kunnen worden tot één transport. Of misschien is het mogelijk dat een bedrijf kiest voor een andere standplaats van zijn voertuigen, zodat zijn chauffeurs na het werk niet door de spits terug hoeven te rijden naar het verder gelegen kantoor. Ook het bundelen van ladingstromen kan een optie zijn. “Soms zijn het de leveranciers die de logistieke planning maken, en zij staan niet altijd bij dit soort zaken stil. De blik van een neutrale buitenstaander kan dan erg van pas komen. De winst is immers duidelijk: minder file betekent minder lang aanschuiven, sneller op de plaats van bestemming en minder brandstofgebruik, dus lagere kosten. Mits het niet ten koste gaat van de dienstverlening natuurlijk.”

Albert Heijn-hub

Het initiatief van de twee provincies borduurt eigenlijk voort op het programma ‘Beter benutten’ van de overheid. Ook dat programma had ten doel om  de bereikbaarheid over de over de weg te verbeteren. In het kader hiervan is er in 2016 bijvoorbeeld een hub (distributiepunt) van Albert Heijn aan de rand van Den Haag geopend. Tot dan toe werden bestellingen van Haagse klanten vanuit het distributiecentrum in Rotterdam bezorgd. De vele busjes reden dan  ’s morgens in de spits van Rotterdam naar Den Haag en ’s middags in de spits van Den Haag naar Rotterdam. Nu rijdt er ’s nachts een trekker met oplegger naar de hub om deze te bevoorraden, en vanaf daar brengen de kleinere bezorgauto's de bestelde boodschappen ’s ochtends de stad in. Mooren: “Het idee van zo’n hub zou natuurlijk ook ergens anders en voor andere bedrijven toegepast kunnen worden. Bij Albert Heijn zorgt het voor heel veel spitsmijdingen. En dat twee keer per dag en vijf dagen per week: tel uit je winst!”

Voor het Gelderse deel van dit A2-traject is logistiek makelaar Tjeerd Middelkoop aangetrokken, met dezelfde opdracht. Mooren en Middelkoop hebben regelmatig contact met elkaar, om de initiatieven op elkaar af te stemmen en de betreffende bedrijven optimaal te kunnen begeleiden. 

Er is twee jaar voor het project uitgetrokken: van 1 december 2019 tot en met 30 november 2021. “Het mag duidelijk zijn dat dat hard nodig is: als we nu niks doen, staat er over tien jaar permanent een file op de A2!”, sluit Mooren af.
 

Meer informatie

Wilt u weten of de logistiek makelaar A2 iets voor jouw bedrijf kan betekenen? Neem vrijblijvend contact op met de in jouw provincie werkzame makelaar:

  • Noord-Brabant: Ton Mooren: t.mooren@evofenedex.nl of 06-5571 6573.
  • Gelderland: Tjeerd Middelkoop: tjeerd@middelkoopadviesgroep.nl of 06-2903 0080.
Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder