Europese belasting leidt tot verdere verduurzaming van de luchtvrachtsector

Leestijd 2 minuten

13-11-2020  Het kabinet heeft in de ministerraad ingestemd met het schrappen van een heffing op vrachtvluchten uit het wetsvoorstel vliegbelasting. Een goed besluit, vinden partijen uit het bedrijfsleven, die zijn verenigd in de Logistieke Alliantie. Deze pleit al langer voor het weglaten van deze heffing uit de wet vliegbelasting, omdat die maatregel grote economische consequenties met zich meebrengt.

“De staatssecretaris heeft er blijk van gegeven onze zorgen over een nationale heffing met deze wijziging van het wetsvoorstel te delen. Ons vestigingsklimaat en de werkgelegenheid zouden er echt te erg onder lijden. Zijn keuze dat het dus beter is dit onderdeel uit het wetsvoorstel te halen en in te zetten op een Europese belasting voor luchtvrachtvluchten, vinden wij dan ook veel verstandiger”, aldus voorzitter Steven Lak van de Logistieke Alliantie. “Een Europese belasting leidt wel tot verdere verduurzaming van de luchtvrachtsector en zo wordt het internationale gelijke speelveld geborgd. Wij gaan de staatssecretaris hierin dan zeker ook steunen.”

Versneld behandeld

Het kabinet stuurt het gewijzigde wetsvoorstel door naar de Raad van State voor een spoedadvies. Daarna zal het aangepaste wetsvoorstel versneld behandeld worden in de Eerste Kamer en Tweede Kamer. Dit om ervoor te zorgen dat de wet vliegbelasting, zij het dan zonder de luchtvrachtbelasting, per 1 januari 2021 van kracht kan zijn.

Competitief, duurzaam en veilig

De Logistieke Alliantie is een samenwerkingsverband van 18 vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die belang hebben bij een competitief, duurzaam en veilig opererend logistiek systeem. Dit zijn: evofenedex, Air Cargo Netherlands, Transport en Logistiek Nederland, Havenbedrijf Rotterdam, Havenbedrijf Amsterdam, Vereniging Rotterdamse Cargadoors, ORAM, Deltalinqs, KVNR, CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Bouwend Nederland, Vereniging van Waterbouwers, VNO-NCW, MKB Nederland, NVB en Schiphol.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder