Vijf punten ter verbetering van het logistieke en mobiliteitssysteem in Nederland

Leestijd: 5 minuten

03-11-2021  Op 2 november heeft de Logistieke Alliantie, samen met VNO-NCW en MKB-Nederland, een brief gestuurd naar de informateurs Remkes en Koolmees. Hiermee willen ze de informateurs en de formerende partijen “een preciezere inkleuring” bieden van de oplossingsrichtingen voor het inrichten van de nationale en internationale transportverbindingen. De kwaliteit van die verbindingen is een van de centrale punten in een op 14 oktober aangeboden manifest. Hierin uiten 120 partijen - bedrijfsleven en provinciale en gemeentelijke besturen - hun zorgen over de ontwikkeling van ons vestigingsklimaat voor bedrijven.

In de brief doen de partijen vijf voorstellen ter verbetering van het logistieke en mobiliteitssysteem in Nederland:

Structureel 1,4 miljard extra per jaar voor instandhouding infrastructuur.
Ons bestaande infrastructurele systeem is een van de beste van de wereld. Dat dat zo blijft, is echter niet vanzelfsprekend. Om de infrastructuur in stand te houden, is er jaarlijks 1,4 miljard euro extra per jaar nodig, ook na 2022 dus. Het is essentieel dat hierover heldere afspraken worden opgenomen in een nieuw regeerakkoord.

Klimaataanpak vergt snelle start programma ‘Betalen naar Gebruik’.
Een nieuw kabinet moet de bekostiging van automobiliteit anders inrichten. Het huidige fiscale systeem betekent dat je, naast de accijnsafdrachten op diesel en benzine, betaalt voor de aanschaf en het bezit van een auto/vrachtauto. Dit maakt de aanschaf van nieuwe auto’s (ook een elektrische auto) prijzig en werkt daarmee verduurzaming van het wagenpark tegen. De Logistieke Alliantie pleit ervoor een systeem van ‘Betalen naar Gebruik’ te introduceren. Daarmee wordt het makkelijker het verminderen van fossiele kilometers te stimuleren.

Aanleg van ook nieuwe infrastructuur blijft hard nodig.
In 2030 moeten er één miljoen extra woningen gebouwd zijn. Naast realisatie van de afspraken zoals die zijn verwoord in het MIRT (tot 2034) en het oplossen van het verstorende stikstofprobleem, is er meer nodig om nieuwe woningbouwlocaties goed te ontsluiten. Daartoe moet ten eerste het infrastructurele netwerk tussen woningbouwlocaties versterkt worden. En ten tweede is het nodig dat de havens van Rotterdam, Amsterdam, Vlissingen, IJmuiden, Moerdijk en Delfzijl goed ontsloten blijven.

Elektrisch vervoer vraagt om structureel stimuleren.
Om de ambities van het Klimaatakkoord waar te maken, is een stevig netwerk van laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer nodig. Daartoe moet er meer regie komen op de uitrol van die infrastructuur in Nederland. Daarnaast is er voor de komende kabinetsperiode een helder en consistent fiscaal stimuleringspakket voor het gebruik van nul-emissiebestelauto’s nodig. En verder zouden meer mkb’ers gefaciliteerd moeten worden in de overstap naar zero-emissie-bestel- en -vrachtauto’s. Daartoe is het (nog steeds) wenselijk dat de aanschafsubsidie voor nulemissie-bestelauto’s verder uitgebreid wordt.

Faciliteer groei gebruik duurzame brandstoffen.
Met het oog op het snel terugbrengen van de CO2-uitstoot van ook bestaande voer-, vlieg- en vaartuigen is het van belang dat overheden helpen het aanbod en de afzet van hernieuwbare brandstoffen (in het bijzonder waterstof) vergroten. Daarvoor is in het debat in Nederland tot nu toe weinig ruimte.

Ambitieuze agenda

Met deze voorstellen zet de Logistieke Alliantie een ambitieuze agenda neer voor een nieuw regeerakkoord. Een agenda waarmee het vestigingsklimaat in Nederland, en dus het verdienvermogen, wordt ondersteund. Op deze manier kunnen serieuze stappen worden gezet op weg naar sterkere (internationale) verbindingen en emissievrije logistiek en mobiliteit.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder