‘Logistieke samenwerking moet beter’

EVO: succesverhalen identificeren en ‘op het schild hijsen’

‘Er gaapt een gat tussen het theoretische bewijs voor de winst van ketensamenwerking en de toepassing in de praktijk’, stelt Machiel van der Kuijl, algemeen directeur van EVO. ‘Terwijl alsmaar complexere maatschappelijke uitdagingen juist vragen om samenwerking.’ De verladersorganisatie roept daarom een prijs voor de beste logistieke samenwerking in het leven.

Van der Kuijl presenteerde de prijs vandaag op het EVO supply chain management-congres op de Nyenrode Business University. Bedrijven spraken daar over een nieuwe visie op de eigen organisatie en ketenpartners.

Win-win

Volgens EVO is het vooral voor midden- en kleinbedrijven lastig om concepten over supply chain management praktisch toe te passen omdat zij minder mogelijkheden hebben aan kennis te komen. EVO wil daarom succesverhalen identificeren en ‘op het schild hijsen’. Vooral omdat vragen van de markt, samenleving én politiek complexer worden, maar wel beantwoord moeten worden. ‘Meer asfalt is bijvoorbeeld niet de enige oplossing voor bereikbaarheidsvraagstukken’, aldus Van der Kuijl. ‘Alleen publiek-private samenwerkingen op thema’s van bereikbaarheid, digitalisering, veiligheid tot duurzaamheid, zorgen voor win-win-oplossingen.’

Prijs

Van der Kuijl: ‘Door een prijs voor de beste logistieke samenwerking delen we succesverhalen en laten we bedrijven van elkaar leren.’ De winnaar komt tot stand door een onderzoek van de EVO-leerstoel supply chain management. De leerstoel heeft als doel om eenvoudig in de praktijk toe te passen modellen te ontwikkelen, vooral voor het midden- en kleinbedrijf. ‘De keten is zo sterk als de zwakste schakel. Dus alle schakels hebben belang bij een goede toepassing van de theoretische kennis in de praktijk.’