Logistieke uitdaging door beperkte beschikbaarheid van transport

Jeroen Scholte: “Je hebt elke schakel in de keten nodig”

11-01-2018  ‘What’s in a name?’ zeggen de Engelsen, maar ‘supply chain management’ (SCM) klinkt voor de gemiddelde ondernemer toch anders dan ‘ketensamenwerking’. In deze ketenreeks wordt nader ingegaan op het begrip SCM en op het belang ervan voor ondernemers. Jeroen Scholte is supply chain manager bij Dyka en vertelt over zijn werk en uitdagingen.

Hoe leg je een buurman uit wat voor werk je doet?

“Aan vrienden of familie vertel ik dat de afdeling Supply Chain het proces dat via de verschillende schakels loopt die we binnen Dyka kennen, zo optimaal mogelijk tracht in te richten. Bij die verschillende schakels moet je denken aan de fabriek, de planningsafdeling, het magazijn, de salesafdeling, de verschillende filialen en de klant. Als die goed op elkaar zijn afgestemd, is de organisatie in staat om het juiste product in de juiste hoeveelheid op het juiste moment op de juiste plaats te krijgen. En dit ook nog met optimale service en voor de afgesproken prijs. Dyka produceert en verkoopt op Europese schaal kunststof leidingsystemen. Zo kunnen buizen uit het ene land komen, terwijl we de koppelstukken uit een ander land halen. We moeten dit zien samen te brengen. Op de supplychainafdeling zoeken we naar mogelijkheden voor procesverbeteringen in deze keten met als doel een betere prestatie en een hogere klanttevredenheid.”

Dyka produceert en verkoopt kunststof leidingsystemen.
Dyka produceert en verkoopt kunststof leidingsystemen.

 

Van welk logistiek probleem heb je wakker gelegen?

“De beschikbaarheid van transport is momenteel wel een uitdaging vanwege de huidige economie. Er is een tekort aan chauffeurs en soms een tekort aan auto’s, waardoor de transporttarieven ook stijgen. We hebben een inhaalslag gemaakt om dit structureel anders te organiseren, rekening houdend met de lokale situatie in de landen waar we actief zijn. We hebben hard ons best moeten doen om de juiste partners te vinden en de bestaande partners te laten accepteren dat wij het nodig vonden om het vervoer anders te organiseren.”

Wat maakt het werken in de logistiek zo spannend?

“Er ligt een spannend snijvlak tussen datgene wat commercieel gezien wordt beloofd aan een klant, en wat logistiek moet waarmaken. Die uitdaging is er in veel organisaties en zeker ook in de onze. Elke afdeling heeft zijn eigen doelstellingen, en hoe zorg je er dan voor dat deze in elkaars verlengde liggen in plaats van conflicteren? Hier gezamenlijk de keuzes en inrichting bepalen die goed zijn voor organisatie en klant; dat vind ik altijd een interessant vraagstuk. En als je je basisproces op orde hebt, is er altijd het verrassingseffect in de dagelijkse operatie, zoals storingen, files, maar ook de mensen en dat maakt het werken in de logistiek tot een leuke uitdaging. Het klinkt cliché, maar de keten is zo sterk als de zwakste schakel, je bent uiteindelijk altijd afhankelijk van elkaar. Je hebt elkaar nodig om de klus te klaren en elke keer een beetje beter te worden.”

Bij welk logistiek probleem zou evofenedex kunnen helpen?

“We maken veel gebruik van wegtransport, onder meer voor ritten in Nederland. We zijn momenteel in gesprek met Nanne Schriek, projectleider supply chain management bij evofenedex, om te kijken of we de heen-, maar zeker ook de terugrit, anders kunnen inrichten. We streven naar een zo hoog mogelijke beladingsgraad van onze vrachtauto’s en hier is nog ruimte voor verbetering. Ik ben dan ook geïnteresseerd in Compose, het platform dat evofenedex momenteel bouwt om verladers aan elkaar te koppelen. Deze initiatieven vind ik mooi, want ik denk dat het goed is om samen met andere partijen naar duurzaam ondernemen te kijken. En niet alleen vanuit het oogpunt van kostenbesparing, maar zeker ook vanwege het milieu. Dat is ook een belangrijke drijfveer voor ons om langere, zwaardere voertuigcombinaties, lzv’s, in te zetten. Hopelijk mag dit binnenkort in meer landen en vooral ook grensoverschrijdend.”

Jeroen scholte: "Alle schakels zijn nodig"
Jeroen Scholte: “Ik denk dat het goed is om samen met andere partijen naar duurzaam ondernemen te kijken.”

 

Welk onderdeel van de logistieke keten heb je recent verbeterd door samenwerking?

“We hadden wat problemen door ruimtetekort in ons warehouse in Frankrijk. En eigenlijk, zoals het met veel dingen gaat, heeft het ons geholpen om daar langs te gaan, vragen te stellen en het probleem ter discussie te stellen. We hebben bij alle activiteiten nagedacht wat de beweegredenen daarachter waren, met als gevolg dat we de capaciteit door een paar simpele ingrepen bijna verdubbeld hebben. Door het gesprek aan te gaan, gaf dit ons beter inzicht. We zijn gewend om iets te doen zoals we het altijd doen, maar kijk ook eens verder dan de vaste routines. Daar is nog veel in te winnen."

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder