08-12-2015  Het CDA heeft op 1 december bekend gemaakt graag te willen zien dat werkgevers enkel de eerste acht weken hun personeel in loondienst doorbetalen bij ziekte of verzuim. De ondernemers ervaren de loondoorbetalingsverplichting momenteel als een fors bedrijfsrisico en passen ook het personeelsbeleid hier op aan. Zoals het vaker gebruiken van zzp’ers of een strengere selectie op medewerkers. Op dit moment staat de verplichting in de meeste gevallen nog steeds op twee jaar. En is het nog lang geen gelopen race of dit binnenkort verandert.

Verhoging van verzekeringspremie

Nu het einde van het jaar nadert is het belang van een laag verzuim binnen het bedrijf meteen weer duidelijk. De meeste bedrijven ontvangen namelijk de premievoorstellen voor de verzuimverzekering van 2016.  Waarbij een hoog verzuim/hoge schadenlast onherroepelijk leidt tot een verhoging van de premie.

EVO helpt met offertes

Wanneer bedrijven vanwege de toegenomen premie overwegen om van verzuimverzekeraar te veranderen, is het al snel lastig om door de bomen het bos te kunnen blijven zien. De verzekeringsadviseurs van EVO beschikken daarom over een offertetool die het mogelijk maakt om in één keer te bekijken of een verzuimverzekering voordeliger kan. De offertetool zorgt ervoor dat het voorstel van diverse aanbieders in één overzicht kan worden vergeleken. Leden met interesse in dit aanbod kunnen contact opnemen met EVO Verzekeringen via 023-520 15 14 of info@evoverzekeringen.nl.

Collectiviteitskorting ziektekosten

Naast het advies rond verzuimverzekeringen biedt EVO ook in samenwerking met Delta Lloyd en Zilveren Kruis zorgverzekeringen aan. Een laag verzuim begint uiteindelijk met gezonde werknemers. EVO-leden, of zij nu eenmansbedrijven of multinationals zijn, profiteren hiermee van de hoge collectiviteitskortingen die EVO heeft weten te bedingen.

Meer over de EVO Zorgverzekering

Informatie

Meer informatie over deze en andere verzekeringen is te vinden op www.evoverzekeringen.nl