Enkele scenario’s naar aanleiding van verscherpt advies thuisquarantaine

Leestijd: 3 minuten

10-08-2020  Minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft tijdens de persconferentie op 6 augustus gezegd dat reizigers die terugkomen uit risicogebieden (code oranje of rood) twee weken thuis moeten blijven en zich bij klachten moeten laten testen. Voor werkgevers is het de vraag of werknemers tijdens deze thuisquantaine doorbetaald (moeten) worden. evofenedex heeft enkele scenario’s uitgewerkt.

De minister heeft in een brief van 31 juli 2020 ook werkgevers opgeroepen deze quarantainemaatregel te handhaven en werknemers waarvan zij weten dat zij in een risicogebied, zoals bijvoorbeeld Kroatië, zijn geweest naar huis te sturen en hen te wijzen op de quarantainemaatregel. Daarmee zorg je als werkgevers voor een veilige werkomgeving, waarbij besmettingen binnen het eigen bedrijf voorkomen worden en de continuïteit van het bedrijf niet in gevaar komt. Werknemers worden geacht zich te informeren over de kleurcode van de reisbestemming, zowel voorafgaand als gedurende de vakantieperiode. Dat kunnen ze doen via de daarvoor ingerichte website van de overheid. Aan de hand van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen gaat het landelijk team van de GGD reizigers nabellen om te controleren of reizigers zich aan deze quarantainemaatregel houden.

Doorbetalen of niet?

Wij krijgen regelmatig van onze leden de vraag of zij het loon moeten doorbetalen tijdens een quarantaineperiode na vakantie. Het antwoord op deze vraag is niet eenvoudig en hangt af van een aantal omstandigheden. Hierbij kan je denken aan:

  • de kleurcode bij vertrek naar de reisbestemming
  • een mogelijke wijziging van de kleurcode tijdens de reis
  • hoe snel iemand terugkeert na een aangepast reisadvies
  • eventuele klachten
  • een waarschuwing die je vooraf hebt gegeven voor de gevolgen van het negeren van een reisadvies
  • de (on)mogelijkheid om de werkzaamheden vanuit huis te verrichten.

Het is dus van belang om werknemers erop te attenderen dat zij vlak vóór vertrek goed kijken welk reisadvies geldt voor hun vakantiebestemming en hen te waarschuwen voor de gevolgen voor de loonbetaling als zij toch op reis gaan naar een bestemming met een negatief reisadvies. Aan de hand van dit reisadvies en de verschillende kleurcodes hebben we hieronder een aantal scenario’s uitgewerkt.

Kleurcode oranje of rood bij vertrek

Als een bestemming code oranje of rood heeft en een werknemer toch met vakantie gaat naar deze bestemming, dan kan dit effect hebben op het recht op loondoorbetaling. De werknemer neemt namelijk zelf bewust het risico om af te reizen naar deze bestemming. Of hij wel of niet doorbetaald krijgt in de quarantaineperiode, ligt dus in zijn invloedsfeer. Als de werknemer bij terugkomst niet het werk kan doen door thuisquarantaine, dan kan de werkgever besluiten gedurende deze periode niet het loon door te betalen. Je staat als werkgever sterker als je de werknemer van tevoren ook hebt gewaarschuwd voor deze gevolgen. Je kunt ook in onderling overleg afspreken dat de werknemer extra vakantiedagen opneemt voor de periode dat hij niet kan werken. Daartoe kun je een werknemer echter niet verplichten. Als de werknemer tijdens de quarantaineperiode thuis zijn werkzaamheden kan verrichten, dan is er geen reden om het loon niet door te betalen. Hij mag dan gedurende de quarantaineperiode niet op het werk verschijnen, om besmetting te voorkomen. Een extra complicerende factor hierin kan de kinderopvang zijn, die niet mag plaatsvinden tijdens de quarantaineperiode. Dit kan de uitvoering van de thuiswerkzaamheden belemmeren. Het is van belang om hier goede afspraken over te maken.

Kleurcode geel bij vertrek

Als een werknemer naar een bestemming afreist waarvoor op het moment van vertrek code geel geldt, dan neemt de werknemer in principe niet meer of minder risico’s dan wanneer hij in Nederland zou blijven. Ervan uitgaande dat hij zich ook houdt aan de lokale maatregelen die op de vakantiebestemming gelden. Om die reden kun je als werkgever niet veel consequenties verbinden aan een bezoek aan een geel gemarkeerd land. Als de werknemer ziek wordt tijdens een verblijf daar, dan zul je ook gewoon het loon moeten doorbetalen.

Wijziging van kleurcode tijdens de reis

Dit is anders als tijdens de vakantie de kleurcode van geel in oranje of rood verandert. Ook dan zal de werknemer bij thuiskomst in quarantaine moeten. De gevolgen voor de loondoorbetaling zullen dan verschillen per situatie. Er is hierover nog geen rechtspraak. Als de werknemer spoedig na de wijziging van het reisadvies naar Nederland terugkeert en in thuisquarantaine gaat, dan zal de kans groter zijn dat een rechter zal oordelen dat de werknemer het recht op loondoorbetaling behoudt tijdens de quarantaineperiode, wanneer deze periode buiten de geplande vakantie valt. Dit kan anders zijn als de werknemer niet direct terugkomt naar Nederland en ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies op de bestemming met code oranje of rood blijft. In die situatie liggen de omstandigheden meer in de risicosfeer van de werknemer. In overleg met hem zal gekeken moeten worden of de werkzaamheden tijdens de quarantaineperiode thuis verricht kunnen worden. Is dat niet het geval, dan zou de werknemer extra vakantiedagen kunnen opnemen. Is deze bereidheid er niet, dan kun je kiezen voor het stopzetten van het loon over de periode van de thuisquarantaine.

Blijf op de hoogte

Arbeidsrecht is continu in ontwikkeling. Zo heeft de Wab (Wet arbeidsmarkt in balans) het arbeidsrecht gewijzigd en zijn veel bedrijven door de coronacrisis in zwaar weer terecht gekomen waardoor er hulpmaatregelen door de overheid zijn opgetuigd (waaronder de NOW). Tijdens het arbeidsmarktevent Mens&werk in de logistiek op 29 oktober gaan we onder meer in op deze ontwikkeling en de gevolgen ervan. Blijf op de hoogte en meld je aan voor de mastercass 'Actualiteiten arbeidsrecht' door evofenedex en Lexence advocaten.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder