Lucht voor afbouw baangebruik Maastricht Aachen Airport

Luchthaven mag tot 1 april nog volledige baanlengte gebruiken

Maastricht Aachen Airport krijgt meer tijd om het gebruik van de volledige baanlengte van de startbaan af te bouwen naar de lengte die voor december 2017 was toegestaan. Een motie hierover is 20 december in de Tweede Kamer aangenomen. Wij hebben aangedrongen op een dergelijke maatregel, omdat de abrupte intrekking van het volledige baangebruik zou leiden tot schade voor ondernemers die gebruik maken van luchtvracht via de luchthaven.

Maastricht Aachen Airport hoeft nu pas per 1 april 2019 het volledig baangebruik terug te brengen in plaats van per de eerder genoemde datum van 31 december 2018. Via de motie wordt de regering verzocht om in overleg te treden met de luchthaven en een overgangsperiode in acht te nemen om de veiligheid te garanderen en economische schade te minimaliseren.
 
In december 2017 kreeg de luchthaven toestemming om de volledige lengte van de startbaan te gebruiken (2.750 m) om grotere vrachttoestellen te kunnen accommoderen. Eind november besloot de Provincie Limburg abrupt hier weer vanaf te stappen, waardoor de baan per 31 december weer teruggebracht zou worden naar 2.500 meter. Wij zullen samen met de luchthaven en de Provincie Limburg onderzoeken hoe we een nieuwe procedure kunnen opstarten om uiteindelijk volledig baangebruik weer toe te staan. De luchthaven is een belangrijke achtervang geworden voor vrachtvluchten die noodgedwongen Schiphol moesten verlaten. Hierdoor heeft Maastricht Aachen Airport zich in 2018 sterk kunnen ontwikkelen en zijn veel ondernemers afhankelijk geworden van de luchthaven voor de aan- en afvoer van luchtvracht. 

Onze ledenadviseur Martijn
Contact

Vragen over vervoer?

Martijn en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder