07-02-2017  De luchtkwaliteit in Nederland geeft vooral vanwege de files “nog steeds reden tot ongerustheid''. Dat stelt de Europese Commissie in een evaluatierapport over de uitvoering van het EU-milieubeleid.

Harder trekken

 Brussel spoort Nederland aan harder te trekken aan  de concentratie stikstof en fosfaat in oppervlaktewater als gevolg van overbemesting en aan het verminderen van emissies in de atmosfeer. Vooral de opeenhoping van stikstofdioxide en ozon in de lucht moeten worden aangepakt.

 'Voorloper'

Ondanks deze ‘uitdagingen’ is EU-commissaris Karmenu Vella (Milieu) niet ontevreden. “Nederland is al geruime tijd een voorloper in het milieubeleid en scoort zeer goed als het gaat om het nakomen van de EU-regels voor drinkwaterkwaliteit en afvalwaterbehandeling'”. Ook constateert zij de luchtkwaliteit in de Nederlandse steden de afgelopen jaren al flink verbeterd.  Verder noemt zij de Green Deals, waar evofenedex aan meewerkt, zeer succesvol en ambitieus