16-01-2014  Ideaal is het plaatje nog niet, maar de luchtkwaliteit in Nederland wordt steeds beter. Dat was het beeld dat domineerde tijdens het debat over de leefomgeving dat de Tweede Kamer gisteren hield met minister Schultz en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Bronnen

Met name de reductie van de uitstoot van schadelijke stoffen door het verkeer zijn flink afgenomen, aldus de minister. EVO ondersteunt het beleid van het kabinet dat inzet op het versneld verschonen van de bronnen van uitstoot, zoals motoren.

Niet alleen verkeer en vervoer

Dat er nog wel problemen zijn ontkennen weinigen. EVO vindt het terecht dat het Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) erop wees dat bij het oplossen van resterende luchtkwaliteitsproblematiek er niet sec moet worden gekeken naar reducties van uitstoot door verkeer en vervoer, maar dat er ook moet worden gekeken naar reductiebijdragen door andere bronnen. Die lijn onderschrijft EVO.

Nieuwe voorstellen

Volgende maand buigt de Kamer zich over de nieuwe voorstellen die de Europese Unie heeft gelanceerd om de luchtkwaliteit in Europa verder te verbeteren. Daarbij wordt onder meer gesproken over het voorstel om nieuwe emissie eisen voor kleinere dieselvoertuigen op te stellen en de koppeling van emissiereducties in de scheepvaart aan landdoelstellingen mogelijk te maken.