09-11-2016 De Tweede Kamer heeft twee moties aangenomen die betrekking hebben op stedelijke distributie en productielocaties van bijvoorbeeld industrie en landbouw. Zowel de motie van Van Veldhoven (D66) als die van Cegerek (PvdA) zetten streven naar gezondere lucht in het kader van gezondheid centraal.

Luchtplan

De Kamer heeft de regering gevraagd om in 2017 samen met de lagere overheden te overleggen om tot een Nationaal luchtplan (NLP) te komen, als opvolger van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit die nu afloopt.

Streefwaarden

Was het beleid to nu toe het voldoen aan de Europese normen voor luchtkwaliteit, het Nationaal Luchtpan gaat een stap verder en stelt gezondheidsveilige streefwaarden centraal. De Gezondheidsraad zal deze streefwaarden in 2017 publiceren.