03-10-2013  In de luchtvrachtketen kan en moet nog veel beter worden samengewerkt. Dat was gisteren de voornaamste conclusie op het symposium van het jubilerende platform Air Cargo Netherlands (ACN).

Optimalisatie

De Nederlandse brancheorganisatie voor de luchtvrachtindustrie vierde in Grand Hotel Huis ter Duin haar 10-jarig bestaan. In die tien jaar stak de organisatie veel energie in het optimaliseren van processen in de luchtvrachtketen. Want hoewel luchtvracht zich, eenmaal in een vliegtuig, met hoge snelheid richting klant beweegt, schort er nog wel wat aan de processen voorafgaand en na het vervoer door de lucht.

Samenwerking

In dat kader werd er tijdens het symposium onder andere stil gestaan bij de uitwisseling van informatie tussen verladers, expediteurs, afhandelaars en luchtvaartmaatschappijen. Hoewel er al jaren over digitalisering van papieren documenten wordt gesproken, blijft de brede implementatie in ketens achter.

Voorsprong

Volgens directeur Ben Radstaak en voorzitter Rob Spaans van ACN worden er in de Nederlandse luchtvrachtindustrie echter goede stappen gemaakt richting een geoptimaliseerde luchtvrachtketen. In EVO Logistiek 7 kijken zij terug op tien jaar ACN en blikken zij vooruit. Het blad verschijnt deze week.

Lees het volledige artikel (PDF)