18-11-2015  Een nieuw Benelux-besluit geeft de mogelijkheid langere, zwaardere voertuigcombinaties (lzv’s of ecocombi’s) te gebruiken in het grensoverschrijdend verkeer. De Belgische gewesten kunnen vervolgens zelfstandig besluiten of ze grensoverschrijding willen toestaan. Het Benelux-besluit verplicht hen daar echter niet toe, aldus het secretariaat Benelux.

Proef

De verwachting is nu dat Vlaanderen zijn proef komend jaar uitbreidt - nu rijden daar 2 lzv's - en wellicht ook Wallonie nog een proef start. Afhankelijk van de resultaten van die proef kunnen gewesten kiezen al dan niet mee te doen. Theoretisch kan dus Vlaanderen meedoen en Wallonië niet. De Nederlandse lzv’s zouden dan tot de Vlaamse grens kunnen rijden.

Luxemburg en Frankrijk

Luxemburg heeft laten weten voorlopig van deelname aan een proef af te zien. Voor Frankrijk is de deur voorlopig door de huidige regering op slot gedaan. Tot nieuwe parlementsverkiezingen, over ongeveer twee jaar, zijn daar geen positieve ontwikkelingen voor de lzv te verwachten.

Voordelen

EVO ziet het Benelux-besluit  als een goede ontwikkeling voor het hele bedrijfsleven. Omdat twee ecocombi’s dezelfde hoeveelheid lading kunnen vervoeren als drie gewone vrachtauto’s, is het voor handelaren en producenten aantrekkelijk om voor het vervoer van hun producten een lzv in te zetten. Dit biedt grote voordelen op het gebied van logistiek en milieu.