Alvast voorsorteren op economisch herstel

leestijd 3 minuten

18-12-2020  “Duurzaam inzetbaar personeel.” Dit is een van de 10 punten die evofenedex heeft opgesteld voor de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen in aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. In de kabinetsplannen moet ruim voldoende aandacht zijn voor de noodzakelijke wendbaarheid en de duurzame flexbehoefte van handels- en productiebedrijven.

Op het gebied van HR-beleid speelt er veel bij handels- en productiebedrijven. De afgelopen jaren was er sprake van toenemende personeelstekorten in de logistiek. Zelfs tijdens de coronacrisis zijn er nog ruim 10.000 vacatures voor vervoersplanners en logistiek medewerkers. Ook nu zijn er personele zorgen, bijvoorbeeld over de snelle veranderingen in het werk die veroorzaakt worden door innovaties, robotisering, digitalisering, de toenemende vergrijzing van zittend personeel en de onzekerheid over de continuïteit van het bedrijf. Daar komen de gevolgen van de coronacrisis nog eens extra bovenop.

Nieuwe kansen benutten

Hoewel de crisissituatie momenteel vraagt om acute maatregelen, vinden wij het belangrijk alvast voor te sorteren op het economisch herstel en het snel benutten van nieuwe kansen die ontstaan zodra het virus is bedwongen. Vooruitlopend op het aanstaande economisch herstel zien wij dat bedrijven in de nabije toekomst toegang nodig hebben tot voldoende gekwalificeerde mensen. Het aanbod loopt al jaren terug en de uitstroom van pensioengerechtigden neemt toe. Daarbij zijn wij van mening dat het herstel van de economie en de werkgelegenheid niet belemmerd mag worden door wet- en regelgeving, kosten en risico’s. Er zijn juist maatregelen nodig die kunnen bijdragen aan een zo spoedig mogelijk herstel van de werkgelegenheid; bijvoorbeeld door tijdelijk de risico’s bij het aannemen van nieuw personeel voor werkgevers te verkleinen.

Arbeidsmigranten

Steven Lak, voorzitter van evofenedex, verwoordde het tijdens het arbeidsmarktevent ‘Mens&werk in de logistiek 2020’ als volgt: ‘Onze leden hebben flexibele inzet van personeel hard nodig om wendbaar te blijven en flexibel in te spelen op logistieke processen, dat is al jaren zo. evofenedex zet zich ervoor in die flexbehoefte bij de politiek onder de aandacht te houden’. Tijdens en na de crisis is het bijvoorbeeld van essentieel belang dat arbeidsmigranten die tijdelijk in vitale sectoren in Nederland werken en afkomstig zijn uit andere EU-landen, soepel over de Nederlandse grens kunnen. Daarbij moeten hun veiligheid, gezondheid, arbeidsomstandigheden en huisvesting uiteraard goed zijn geregeld. 

Wet- en regelgeving

De huidige wet- en regelgeving ondersteunt de behoefte aan wendbaarheid die logistieke organisaties nodig hebben, onvoldoende. Dat zal moeten veranderen. Wendbaarheid en toegang tot de flexibele inzet van personeel is namelijk noodzakelijk voor handels- en productiebedrijven om te kunnen overleven. Daarbij zal wet- en regelgeving rondom werkgeverschap gemakkelijker moeten worden; minder regels en versoepeling van de ontslagregels. Alleen zo kunnen bedrijven toekomstbestendig blijven ondernemen en inspelen op actuele ontwikkelingen.

Commissie Borstlap en Roemer

We kijken uit naar de spoedige uitwerking van het toekomstige kabinet van de aanbevelingen van de commissie Borstlap en Roemer. Zo zullen bepaalde zekerheden die nu voor werknemers gekoppeld zijn aan het soort arbeidscontract dat ze hebben, losser van het dienstverband moeten worden georganiseerd. De jongere generatie kiest namelijk niet meer voor 1 werkgever gedurende zijn hele loopbaan. Daarbij laten werkgevers zich nu, bij de keuze voor het soort arbeidsrelatie, teveel leiden door de risicoafweging van kosten bij ziekte en ontslag. Een beleid dat is gebaseerd op een tweedeling tussen flexibele en vaste arbeidsrelaties is te simpel en daarom niet meer van deze tijd. Deze indeling doet geen enkel recht aan de realiteit van bedrijven, maar ook niet aan die van werkenden. Beleid op die basis kan met goed bedoelde ingrepen de belangen van werkenden schaden terwijl echte problemen onopgelost blijven. Daarom moet er in de kabinetsplannen ruim voldoende aandacht zijn voor de noodzakelijke wendbaarheid en de duurzame flexbehoefte van handels- en productiebedrijven. Daarnaast is het tijd voor verdere omarming en stimulering van sociale innovatie op de werkvloer. Hiermee krijgen medewerkers meer grip op hun eigen loopbaan, ontwikkeling en arbeidsmarktpositie en worden de bedrijven toekomstbestendiger.

“Duurzaam inzetbaar personeel”, is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.

Marinke
Contact

Vragen over de arbeidsmarkt?

Marinke en de andere juristen helpen je graag verder