Maak Europese spoorcorridors snel geschikt voor langere goederentrein

Treinen van 740 meter zijn gunstig voor handels- en productiebedrijven

04-03-2020  De Nederlandse overheid en ProRail hebben vorig jaar ingezet op het mogelijk maken van langere goederentreinen van maximaal 740 meter op de Nederlandse spoorgoederencorridors. Aan Duitse zijde werd echter minder enthousiast op deze treinen gereageerd. Zo werd begin dit jaar een 740 meter lange goederentrein bij de grensovergang Venlo-Kaldenkirchen tegengehouden. evofenedex pleit voor een snelle inzet van deze langere treinen op alle belangrijke Europese corridors. Dit maakt het spoor aantrekkelijker voor handels- en productiebedrijven voor de aan- en afvoer van hun producten. Een aanzienlijke hoeveelheid CO kan bespaard worden en de filedruk kan worden verlaagd.

De tot nu toe gehanteerde maximale lengte van goederentreinen is 650 meter. Met de maximale lengte van 740 meter kunnen er gemiddeld vier extra wagons achter een enkele locomotief gehangen worden. De afstemming over de langere treinen is blijkbaar onvoldoende geweest tussen de Duitse spoornetbeheerder DB Netze en ProRail, dat het spoor aan Nederlandse zijde beheert. Volgens evofenedex zou de minister in de loop van dit jaar met omringende landen tot concrete afstemming moeten komen om alle belangrijke spoorgoederencorridors binnen Europa geschikt te maken voor 740 meter lange treinen.

Grensoverschrijdend spoorvervoer complex

Grensoverschrijdend verkeer via het spoor is complex. Los van de problematiek van de langere treinen, kent de spoorsector niet één voertaal, zoals bijvoorbeeld de luchtvaart. Dit maakt het lastig om een machinist op een internationaal traject in te zetten. Dit staat nog los van het feit dat de spoorinfrastructuur binnen Europa verschilt, waardoor een locomotief in elke lidstaat voorzien moet zijn van een ander beveiligingssysteem. Het gebrek aan één Europees spoor maakt dat internationaal spoorvervoer in veel gevallen moeilijk kan concurreren met andere vervoersvormen.

Algemeen overleg

Woensdag 4 maart debatteert de Tweede Kamer over het spoorvervoer tijdens een Algemeen Overleg met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder