28-06-2017  Door variabele zones voor venstertijden of voertuigeisen met daarbij landelijk dezelfde regels, kunnen steden de bereikbaarheid, leefbaarheid en vergroening stimuleren. Hiervoor maakten ondernemersverenigingen evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zich vanmiddag sterk bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Handreiking Stedelijk Goederenvervoer

Samen met andere ondernemersorganisaties en gemeenten boden evofenedex en TLN  hun visie, uiteengezet in de Handreiking Stedelijk Goederenvervoer, vanmiddag aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan.

Stappenplan

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, de metropoolregio Rotterdam-Den Haag, Bovag, RAI, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, evofenedex en TLN stelden samen een stappenplan op. De handreiking gaat in op de toekomstige uitdagingen van steden. Door variabele zones voor venstertijden of voertuigeisen, waarbij dezelfde regels in soortgelijke gebieden van toepassing zijn, kunnen zowel de bereikbaarheid en leefbaarheid en vergroening van de stad worden gestimuleerd.

Nauw samenwerken

Om de stap naar deze dynamische zonering te maken, roepen evofenedex en TLN alle initiatiefnemers op landelijk niveau op om nauw met elkaar samen te werken op het gebied van regelgeving, handhaving en communicatie. Alleen dan kan een versnelling in het realiseren van milieu-, klimaat- en bereikbaarheidsdoelstellingen op lokaal en nationaal niveau worden gerealiseerd.