18-08-2014  De nieuw te openen Salland-Twentetunnel moet zodanig ingedeeld worden dat er geen beperkingen zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit advies heeft de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen (CTGG) gegeven.

Het advies van CTGG kwam nadat Rijkswaterstaat Oost-Nederland de commissie hierover had geconsulteerd. Volgens de CTGG zou de tunnel ingedeeld moeten worden in de categorie A, wat inhoudt dat er geen beperkingen zijn voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Calamiteiten

‘Een indeling in categorie A betekent niet dat gevaarlijke goederen daadwerkelijk door deze tunnel vervoerd zullen worden. Er is sinds 2008 plaatselijk een route gevaarlijke stoffen van toepassing, die routeplichtige stoffen om de tunnel heen leidt. Door de tunnel in te delen in categorie A is het in geval van calamiteiten wel mogelijk om – met ontheffing – vervoer van gevaarlijke goederen  door de tunnel plaats te laten vinden, wat het netwerk robuuster maakt’, zo licht de commissie toe.

Volgens de CTGG zou een indeling in categorie A in lijn zijn met het bestaande overheidsbeleid dat in 2013 is vastgelegd in de zogenoemde Circulaire Vervoer Gevaarlijke Stoffen Door Wegtunnels.

N35

De tunnel is gelegen in de N35 door Nijverdal en zal naar verwachting eind 2014 open gaan. Lees hier de brief van de CTGG over de tunnel aan de minister van Infrastructuur en Milieu. 

De CTGG is een samenwerkingsverband van vijftien organisaties, waaronder EVO.