Ondanks hogere kosten ziet hoogleraar Supply Chain Management Jack van der Veen vooral kansen

Leestijd 3 minuten

13-4-2021 De wereldwijde pandemie zorgt voor een ernstige verstoring van vele supply chains. Als onderdeel van hun risicomanagement kunnen organisaties besluiten een gedeelte van de benodigde producten uit Europa te betrekken, het zogeheten nearshoring. Dat hoeft niet alleen kostenverhogend te zijn. Het biedt ook kansen om nieuwe businessmodellen rondom flexibiliteit en duurzaamheid te implementeren.

Forecast

Het tekort aan computerchips waarmee autofabrikanten worden geconfronteerd en waardoor gehele productielijnen stil komen te liggen, is wellicht exemplarisch voor de verstoorde supply chains als gevolg van de snel veranderende omstandigheden door het coronavirus. Bedrijven hebben in hun forecast geen rekening gehouden met de huidige situatie  waardoor de scherp afgestelde just-in-time keten al snel tegen onverwachte en zeer onwelkome tekorten aanloopt. 

Risicomanagement

Gezien de aanhoudende turbulente en onzekere situatie is het logisch dat organisaties zich beraden op tegenmaatregelen. Hierbij trekken zij alle klassieke methodes die worden beschreven in boeken over supply chain risicomanagement, uit de kast. Denk aan multiple sourcing, voorraden aanhouden of ‘product redesign’ zodat vervangende componenten gebruikt kunnen worden. Een tamelijk vergaande maatregel is nearshoring; in plaats van producten uit het Verre Oosten te laten komen, worden toeleveranciers in Europa gezocht.

Kostenverhogend

Hoewel dergelijke maatregelen nuttig en vaak noodzakelijk zijn om tekorten tegen te gaan, kennen ze alle een heel duidelijk nadeel: ze zijn kostenverhogend. Met meerdere leveranciers verlies je onderhandelkracht en je mogelijkheden tot schaalvoordelen. Het aanhouden van voorraden vraagt opslag, kapitaalbeslag en er is een kans op veroudering. Daarnaast zijn producenten in het Verre Oosten veel goedkoper dan hun Europese  concurrenten. In een sterk competitieve markt is het niet altijd mogelijk de verhoogde kostprijs 1-op-1 door te berekenen aan klanten zodat organisaties van de regen in de drup komen; ze kunnen weliswaar blijven leveren maar de winstgevendheid holt achteruit.   

" Hoewel nearshoring een noodzakelijk kwaad kan zijn voor de bestaande business, geeft het tevens de mogelijkheid aanvullende nieuwe businessmodellen te ontwikkelen" 

Jack van der Veen

 

Prof. Dr. Jack van der Veen, hoogleraar verbonden aan Nyenrode Business Universiteit en houder van de evofenedex leerstoel Supply Chain Management.

 

Mogelijkheden

Brengt de huidige situatie dan alleen maar ellende? Zeker is dat de coronacrisis ons weinig goeds brengt. Anderzijds, het gezegde luidt niet voor niets: ‘never waste a good crisis’; elke grote verandering brengt ook kansen met zich mee. Maar dit vraagt wel dat je op een andere, meer strategische, manier naar de organisatie gaat kijken. Dus niet zozeer focussen op het voortzetten van de huidige business en dan maatregelen nemen om deze te behouden, maar denken in nieuwe kansen. Uiteraard is nearshoring duurder maar er zijn ook duidelijke voordelen. 

Afstand

Bij nearshoring zit de leverancier per definitie veel dichter bij de eigen organisatie; niet alleen in afstand maar ook qua cultuur, bedrijfsmodel en communicatie. Dit maakt het in potentie mogelijk sneller en flexibeler op de eigen marktvraag te reageren. Daarnaast is er de mogelijkheid om ‘korte ketens’ te creëren die veel duurzamer kunnen zijn dan de traditionele ketens. Kortom, ten opzichte van offshoring heb je bij nearshoring  weliswaar te maken met hogere kosten maar je wint aan snelheid, flexibiliteit en duurzaamheid.

Businessmodellen

De kans van nearshoring zit hem nu juist in die voordelen. Hoewel nearshoring een noodzakelijk kwaad kan zijn voor de bestaande business, geeft het de kans om daarnaast aanvullende nieuwe businessmodellen te ontwikkelen waarbij er in de daartoe uitgekozen nieuwe product-markt-combinaties op snelheid, flexibiliteit en duurzaamheid kan worden geconcurreerd. Denk aan mode-achtige artikelen met een snel wisselend vraagpatroon of aan artikelen waarbij gegarandeerd kan worden dat deze eerlijk en CO2-neutraal, dus duurzaam, geproduceerd kunnen worden.

Samenwerken

Het realiseren van dergelijke businessmodellen vraagt uiteraard wel een andere denkwijze. Een nieuw businessmodel ontstaat niet zomaar, daar zal de hele organisatie en met name commercie (marketing, sales) en financiën bij betrokken moeten worden. Maar de supply chain kant van de organisatie (inkoop, logistiek, productie, handel) zal hierin zelf ook proactief de samenwerking moeten opzoeken. Samen weet je namelijk meer en kun je meer; samen kun je van nearshoring daadwerkelijk een kans maken.  

Whitepaper_klein


Whitepaper

Om bedrijven met dit soort uitdagingen te helpen, heeft Jack van der Veen een uitgebreide whitepaper geschreven met de titel: ‘Implementing new Supply Chain Business Models: Risk Management in cross-border trade’. Deze whitepaper inspireert supply chain-, logistiek- en exportmanagers om vanuit een visie op de integrale supply chain na te denken over de toekomst van de waarde van hun producten of diensten in een wereld die razendsnel aan het veranderen is. De whitepaper is exclusief beschikbaar voor leden van evofenedex.

buttonwhitepaper

Collegereeks

Voor de professionals die volledig op de hoogte willen zijn van alle trends en ontwikkelingen op het gebied van supply chain management, 17 mei start weer een nieuwe collegereeks supply chain management in samenwerking met de Nyenrode Business Universiteit.