10-01-2017  Rijkswaterstaat begint met de bouw van een tijdelijke blokkendam voor de stuw bij Grave. De bouw is een noodvoorziening om de Maas weer bevaarbaar te maken.

Tijdelijke dam

De tijdelijke dam wordt benedenstrooms van de stuw Grave opgebouwd en krijgt een kerende hoogte van ongeveer 7,9 meter +NAP. Een kraagstuk moet de waterdoorlatendheid beheersen. Verder bestaat het werk uit het verstevigen van de bodem achter de stuw.

Twee weken

De voorbereiding voor de bouw is vandaag begonnen met de aanvoer van de breukstenen. Aannemer en Rijkswaterstaat verwachten dat de bouw van de dam maximaal twee weken gaat duren.

Goed nieuws

EVO en Fenedex noemen het goed nieuws dat het scheepverkeer waarschijnlijk binnen een paar weken kan worden hervat. Volgens de ondernemersverenigingen loopt de schade voor bedrijven op omdat goederen te laat arriveren en productieprocessen hierdoor stil komen te liggen.

Inventarisatie schade

De stuw raakte op 29 december zwaar beschadigd doordat een tankschip door de constructie voer. EVO en Fenedex onderzoeken momenteel onder aangesloten handels- en productiebedrijven de economische schade.